BROWSER UPDATE

Wij hebben geconstateerd dat u niet de allernieuwste versie van uw internetbrowser gebruikt. Door de nieuwste versie van Internet Explorer te installeren, kunt u onze site zien en gebruiken zoals deze is bedoeld. Ook zal uw internetbezoek veiliger zijn, omdat de nieuwste uitvoering beter is berekend op de nieuwste internetrisico's.

LAND ROVER STEUNT 3FM SERIOUS REQUEST


3FM Serious Request 2014 vraagt aandacht voor een stille ramp die miljoenen vrouwen treft en beschadigt. De DJ’s in het Glazen Huis willen deze vrouwen een stem geven en zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Rode Kruis, zodat zij opgevangen worden en een leven kunnen opbouwen. Land Rover organiseert dit jaar een social media-actie, waarbij likes worden verzilverd tot een financiële bijdrage aan 3FM Serious Request.


LRDX---Partners---Serious-R_ssc_1


Naar Land Rover Facebook-actie

De drie DJ’s in het Glazen Huis, dat voor editie 2014 in Haarlem staat, gaan van 18 december tot en met 24 december alles doen om zoveel mogelijk aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de aanpak van deze stille ramp. Het Rode Kruis zet zich in voor opvang en herstel van vrouwen met een trauma door seksueel geweld, helpt deze vrouwen het leven op te bouwen, maar vraagt ook bij publiek, politie en strijdkrachten aandacht voor het recht van elk mens, elke vrouw, om zelf te bepalen over het eigen lichaam.

"De stille ramp waarvoor we met 3FM Serious Request 2014 aandacht vragen, is groot en gruwelijk, de slachtoffers hebben nauwelijks rechten, worden niet gehoord en vaak uitgestoten door de gemeenschap", zegt Eric Corton, 3FM-DJ en ambassadeur van het Rode Kruis. "Daar willen wij de ogen niet voor sluiten. Integendeel. Het is ons er veel aan gelegen om zoveel mogelijk van deze meisjes en vrouwen uitzicht op een toekomst te bieden, hun kracht te laten hervinden en om het probleem van seksueel geweld tijdens oorlog en conflicten aan te kaarten."


Stille ramp


Wereldwijd wordt een op de vijf vrouwen verkracht, gedwongen tot seks of op een andere wijze seksueel misbruikt in haar leven. In conflictgebieden zijn vrouwen extra kwetsbaar omdat seksueel geweld als een vernederend wapen wordt ingezet. Seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen heeft grote gevolgen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de slachtoffers, maar heeft ook economische en sociale impact. Het seksuele misbruik is een taboe, door schaamte omgeven. Slachtoffers worden vaak uitgesloten van de gemeenschap. Herstel van deze vrouwen is belangrijk. Uit humanitair oogpunt, maar ook omdat juist vrouwen tijdens en na conflicten de basis leggen voor wederopbouw. Zij zorgen voor de kinderen en de inkomsten van een gezin, zij zorgen voor de gemeenschap en de familie. Alle reden waarom 3FM Serious Request dit jaar aandacht vraagt voor deze meisjes en vrouwen.


Het Rode Kruis helpt


Het Rode Kruis helpt en bereikt met haar netwerk van miljoenen vrijwilligers, meisjes en vrouwen die met seksueel geweld tijdens conflicten te maken kregen. Het Rode Kruis zorgt voor opvang, medische zorg en psychische begeleiding, maar zet zich ook in om deze vrouwen zicht op een toekomst te bieden, bijvoorbeeld door startkapitaal en trainingen te verstrekken. Het Rode Kruis geeft voorlichting aan publiek, politie en strijdkrachten over de gevolgen van seksueel geweld en gaat het gesprek met hen aan. Enerzijds zodat de slachtoffers niet uitgestoten worden van de gemeenschap, anderzijds zodat seksueel misbruik tijdens oorlog en conflicten afneemt.

LEES MEER OVER HET RODE KRUIS


Land Rover Nederland


Land Rover Nederland is een vaste partner van 3FM Serious Request. Evenals voorgaande jaren ondersteunt Land Rover steunt de organisatie met tien auto’s voor gebruik door DJ’s en organisatie tijdens de actieperiode. Daarnaast organiseert Land Rover een social media-actie, waarbij likes worden verzilverd tot een financiële bijdrage aan 3FM Serious Request.

Evenals vorig jaar organiseert Land Rover daarnaast een social media-actie voor extra financiële steun aan 3FM Serious Request. Dit sluit aan op de gemeenschapszin die zo’n enorm grote rol speelt bij 3FM Serious Request, inclusief ontelbare lokale projecten om geld in te zamelen en met financiële bijdragen van klein tot groot voor het aanvragen van liedjes bij de DJ’s in het Glazen Huis. Het doel van Land Rover’s social media-actie is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en stimuleren om dit goede doel te steunen. Daarbij doneert Land Rover voor elke ‘Like’ die tussen 10 en 24 december wordt ontvangen voor een van de 3FM Serious Request Facebook-posts op www.facebook.com/landrovernederland één euro aan 3FM Serious Request (tot een bedrag van 15.000 euro).

Naar Land Rover Facebook-actie

De 3FM Serious Request actie van dit jaar sluit aan op Land Rover’s wereldwijde samenwerking met het Internationale Rode Kruis. Overigens steunt Land Rover Nederland naast 3FM Serious Request ook de organisatie Drive Against Malaria.