UPDATE UW BROWSER

Helaas is uw browser verouderd en kan deze niet worden ondersteund. Upgrade uw browser om te profiteren van de geavanceerde functies op deze site.

CLOSE LABEL

BROWSER UPDATE

Wij hebben geconstateerd dat u niet de allernieuwste versie van uw internetbrowser gebruikt. Door de nieuwste versie van Internet Explorer te installeren, kunt u onze site zien en gebruiken zoals deze is bedoeld. Ook zal uw internetbezoek veiliger zijn, omdat de nieuwste uitvoering beter is berekend op de nieuwste internetrisico's.

PROJECT DISCOVERY

WAAROM WIJ ALLEMAAL BEHOEFTE HEBBEN AAN VERBONDENHEID, ONTDEKKINGEN EN DE ZOEKTOCHT NAAR NIEUWE DINGEN.

Al meer dan 30 jaar helpt de Land Rover Discovery SUV gezinnen om de meest uiteenlopende avonturen te beleven. Project Discovery was dus de voor de hand liggende naam voor een internationaal onderzoek over gezinnen.

Land Rover onderzocht hoe wij er allemaal in zijn geslaagd om de wereld te verkennen en nieuwe dingen te ontdekken in het uitdagende afgelopen jaar. Project Discovery kijkt naar persoonlijke veerkracht en onthult hoe wij allemaal samen die veerkracht kunnen opbouwen - ongeacht de omstandigheden.

Het gaat over familie en vrienden, een behoefte om te creëren en te leren, en een zucht naar avontuur.
Land Rover lanceerde Project Discovery om meer te weten te komen over gezinnen over de hele wereld. Wat hebben ze het afgelopen jaar over zichzelf geleerd? En welke nieuwe dingen hopen ze samen te gaan doen als de beperkingen afnemen? De antwoorden, van 7.000 mensen in zeven landen, waren onthullend.

Niet alleen onthullend, maar ook nuttig.

De bevindingen van Project Discovery zullen mensen helpen om hun leven op positieve manier te veranderen. Waarom? Omdat de resultaten laten zien wat wij allemaal kunnen doen om veerkrachtiger te worden. Veerkrachtiger zijn heeft duidelijke voordelen voor de geestelijke gezondheid.

Niet veel mensen voldoen aan een wetenschappelijke definitie van 'zeer veerkrachtig'. Slechts 7% in Project Discovery. Maar het vermogen om met uitdagende situaties om te gaan is iets wat wij in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen. Drie factoren helpen om veerkracht op te bouwen. Wij kunnen deze verdelen over ‘familie en vrienden’ (Family & Friends), ‘verrijking met een doel’ (Enrichment with Purpose) en ‘ontdekkingslust’ (Spirit of Discovery).

Familie en vrienden (Family & Friends) komen eerst. Een van de beste manieren om veerkracht op te bouwen is via relaties. Zeer veerkrachtige mensen hebben een verhoogd verlangen om zich met anderen te verbinden. Zij genieten van een hechte ondersteuningsstructuur. Meer dan de helft van de mensen die hoog scoren op veerkracht in Project Discovery zei dat ze altijd tijd met het gezin op de eerste plaats zetten. Dat is 44% meer dan bij mensen met een lage veerkracht.

A similar proportion said they liked finding new places to explore. And 72% of highly resilient people find joy in learning new things – 41% higher than people who returned low resilience scores.

Een vergelijkbaar percentage zei dat ze graag nieuwe plaatsen ontdekken. En 72% van de zeer veerkrachtige mensen vindt het leuk om nieuwe dingen te leren - 41% hoger dan mensen die een lage veerkrachtscore hadden.
Lockdowns hebben mensen over de gehele wereld getroffen. Sociale beperkingen hebben overal gemeenschappen gedwongen te veranderen en zich aan te passen. Project Discovery ontdekte dat velen van ons nieuwe dingen hebben geprobeerd tijdens de pandemie. Dat is verrijking met een doel (Enrichment with Purpose).

Sinds het begin van de beperkingen is 73% van de ondervraagden gestart met een nieuw tijdverdrijf, een nieuw bewegingspatroon, een nieuwe hobby of gewoonte. Sterker nog, mensen met de laagste veerkrachtscores waren het meest geneigd om iets nieuws te beginnen. En 93% van hen zei van plan te zijn dit vol te houden. Dat wijst erop dat mensen doelbewust veranderingen doorvoeren om de situatie aan te pakken. Meer dan de helft van de respondenten (56%) zegt zelfs dat ze sinds het begin van de crisis beter voor hun geestelijke gezondheid zorgen.

Project Discovery onderstreept ook het belang van een derde factor: ontdekkingslust (Spirit of Discovery). Onderzoeken en je bewust zijn van wat er om je heen gebeurt, is een goede manier om veerkracht op te bouwen. Meer dan de helft van de mensen met een hoge veerkrachtscore vindt het leuk om nieuwe plekken te ontdekken. Dat is 41% hoger dan mensen met een lage veerkracht. Het is ook veelzeggend dat mensen met een hoge veerkracht 61% meer kans hebben om een actieve belangstelling te hebben voor nieuws en actualiteiten.

Project Discovery is dus duidelijk: meer ontdekken is goed voor u.

U kunt hier een familie-avontuur beginnen.
Veerkracht is het vermogen om met moeilijkheden om te gaan. De term wordt vaak gebruikt in de medische wereld. Het is ook een nuttige manier om te kijken naar hoe mensen zich in het dagelijks leven redden. Dit is vooral belangrijk vanwege de beperkingen waarmee mensen over de hele wereld tijdens de pandemie hebben geleefd. Daarbij is het van cruciaal belang om te constateren dat veerkracht geen vaststaand gegeven is - het kan worden versterkt en ontwikkeld.

Verhoogde veerkracht kan leiden tot aanzienlijke, bewezen gezondheidsvoordelen. Project Discovery wilde meer te weten komen over het gedrag van weerbare mensen sinds het begin van de pandemie. Het raadpleegde 7.000 gezinnen, 1.000 in zeven landen: de VS, China, GB, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. De onderzoekers wilden te weten komen hoe de pandemie het leven van deze mensen had veranderd. Om te zien welk effect de ongekende situatie had gehad op hun persoonlijke veerkracht.

Ze beoordeelden hun veerkracht met de ‘Brief Resilience Scale’; een systeem ontwikkeld door psychologen. Dit stelde Project Discovery in staat de gemeenschappelijke gedragingen te identificeren die mensen met verschillende niveaus van veerkracht met elkaar gemeen hebben.

Iedereen die meedeed, kreeg een score van hoge, gemiddelde of lage veerkracht. Slechts een klein deel van de wereldbevolking kan als zeer veerkrachtig worden geclassificeerd. De meerderheid van de mensen zit in de categorie middelmatig veerkrachtig. De meesten van ons hebben dus een zekere mate van veerkracht. Maar er is ook enorm veel ruimte om te verbeteren en te leren van de 7% zeer veerkrachtige mensen. Een ruime 29% kan worden omschreven als 'weinig veerkrachtig'.

Project Discovery vroeg of mensen sinds het begin van de pandemie een nieuw tijdverdrijf, nieuwe lichaamsbeweging, hobby of gewoonte waren begonnen. In totaal zei 73% van de mensen dat ze dat hadden gedaan. Zeer veerkrachtige mensen hadden echter minder kans om in deze periode een nieuwe activiteit te beginnen. In feite hebben zij 37% meer kans om dat niet te hebben gedaan. Dit klinkt misschien vreemd. Maar het komt omdat ze deze dingen waarschijnlijk al eerder deden.

De topactiviteiten die mensen met een hoge veerkracht vóór de pandemie beoefenden, zijn projecten met een duidelijk doel. Bijvoorbeeld iets maken of in elkaar zetten, of reparaties uitvoeren. Gezondheidsgerelateerde activiteiten kwamen ook sterk naar voren - zaken als hardlopen, fietsen en gezond eten.

In contact blijven is ook belangrijk. Dat betekent niet alleen telefoneren. Het is in contact blijven met mensen en gebeurtenissen. Alles van het lezen van kranten tot het deelnemen aan groepsvideogesprekken.

Project Discovery laat zien dat meer mensen nieuwe dingen doen om hun veerkracht op te bouwen. Sterker nog: 93% van diegenen die met een nieuwe activiteit zijn begonnen, is van plan ermee door te gaan.

De bevindingen raakten een gevoelige snaar bij avonturier Bear Grylls toen wij met hem over het onderwerp spraken. De Land Rover ambassadeur weet alles over het belang van veerkracht.
"Project Discovery laat zien hoe belangrijk het is om een hechte groep familie, vrienden en collega's te hebben om op te steunen als het moeilijk wordt," zei hij.

"De Discovery maakt al meer dan drie decennia alledaagse familieavonturen mogelijk, dus het is passend dat het onderzoek het belang van dergelijke activiteiten onderstreept. Het verbaast mij niet dat zeer veerkrachtige mensen de groep zijn die het vaakst tijd buitenshuis doorbrengt."

Bekijk hier hoe het verkennen van het buitenleven eruit kan zien.

 

Project Discovery werpt nieuw licht op veerkracht. De resultaten van het internationale onderzoek laten ons zien hoeveel mensen zeer veerkrachtig zijn. Wij weten nu wat zij doen. En hoe wij allemaal meer zoals hen kunnen worden. Want iedereen kan eenvoudige stappen zetten om veerkrachtiger te worden. En dat kan duidelijke voordelen hebben voor onze geestelijke gezondheid.

Prof. Sir Cary Cooper is hoogleraar Organisatiepsychologie en Gezondheid aan de MBS Manchester University in Groot-Brittannië. Hij verklaart: "Veerkracht is iets dat in de loop van de tijd kan worden aangeleerd en ontwikkeld, en Project Discovery laat zien hoe echt veerkrachtige mensen zich gedragen. Aan de hand van de bevindingen kunnen wij zien hoe een paar relatief eenvoudige veranderingen in levensstijl ons vermogen om tegenslagen te overwinnen - nu en in de toekomst - kunnen vergroten."

Prof. Sir Cary is ervan overtuigd dat iedereen mee kan doen.

"Wat echt interessant is, is dat veerkracht duidelijk niet is voorbehouden aan captains of industry, politieke leiders of militairen," zei hij. "De bevindingen suggereren dat de meest veerkrachtige mensen in de afgelopen 12 maanden gepensioneerde echtparen waren met lang gevestigde positieve routines en die genoten van regelmatige bezoeken van kleinkinderen."

De bevindingen van Project Discovery wijzen op drie belangrijke ingrediënten en gedragingen die mensen met een hoge veerkracht gemeen hebben. Deze zijn: familie en vrienden (Family & Friends), verrijking met een doel (Enrichment with Purpose) en ontdekkingslust (Spirit of Discovery).

Dit inzicht stelt Land Rover in staat een formule voor veerkracht op te stellen.

Die ziet er als volgt uit: R = 2F + EwP + SD.

Ingewikkeld? Het is eigenlijk vrij eenvoudig.

Eerst, R betekent Veerkracht (Resilience).

Dan 2F. Dat staat gelijk aan familie en vrienden (Family & Friends).

Project Discovery toont aan dat mensen met een hoge veerkracht een verhoogd verlangen hebben om zich met anderen te verbinden. Zij genieten van een hechte ondersteuningsstructuur van vrienden en familie. Vergeet niet dat mensen met een hoge veerkracht 44% meer kans hebben om prioriteit te geven aan tijd met vrienden en familie in vergelijking met mensen in het onderzoek met een lage veerkracht.

EwP betekent verrijking met een doel (Enrichment with Purpose). Dat is het leren van nieuwe vaardigheden, zowel mentaal als fysiek

Wij zagen dat de focus op activiteiten met een duidelijk einddoel hier de sleutel is. Uit de resultaten blijkt dat 72% van de mensen met een hoge veerkrachtscore graag nieuwe dingen leert. Dat is 41% hoger dan mensen in het onderzoek met een lage veerkrachtscore. En 57% van de zeer veerkrachtige mensen nemen hun fysieke gezondheid serieus - 73% hoger dan mensen met lage veerkracht scores.

En ten slotte SD : ontdekkingslust (Spirit of Discovery).

Ontdekken en een bewustzijn van wat er om je heen gebeurt, bouwt veerkracht op. Meer dan de helft van de mensen met een hoge score vindt het leuk om nieuwe plaatsen te ontdekken, wat 41% meer is dan mensen met een lage veerkracht. En ze hebben 61% meer kans om een actieve belangstelling te hebben voor nieuws en actualiteiten.

Project Discovery laat dus zien wat wij allemaal kunnen doen om onze veerkracht in deze uitdagende tijden te vergroten. Maak zoveel mogelijk contact met familie en vrienden (2F = Family & Friends). Leer nieuwe vaardigheden, zowel fysiek als mentaal (EwP = Enrichment with Purpose). En gebruik uw ontdekkingslust waar en wanneer u maar kunt (SD = Spirit of Discovery).

Of, om het anders te zeggen: R = 2F + EwP + SD.

Kijk waar uw ‘Spirit of Discovery’ u kan brengen:

We gebruiken YouTube-video's op onze website. 0m deze video's te bekijken, moet u de cookies accepteren die YouTube op uw toestel plaatst. Deze worden door Land Rover geklasseerd als niet-essentiële functionele cookies.
  • Functionele cookies