Privacybeleid voor InControl-pakket

Laatst gewijzigd: 9 mei 2015


Land Rover (“we”, “ons”, “onze”) stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en respecteren. 


De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de InControl-services is – op grond van de UK Data Protection Act 1998 – Jaguar Land Rover Limited te Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Verenigd Koninkrijk. "Land Rover" is een handelsnaam van Jaguar Land Rover Limited (ICO-registratienummer: ZA020510). 


De UK Data Protection Act 1998 (en dus niet de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens) is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de InControl-services, omdat uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de activiteiten van Jaguar Land Rover Limited in het Verenigd Koninkrijk, en niet in het kader van activiteiten van een Nederlandse vestiging van Land Rover. 


Woorden en woordgroepen in dit Privacybeleid die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben dezelfde betekenis als de woorden die zijn gedefinieerd in onze algemene voorwaarden voor het InControl-pakket ("Algemene Voorwaarden"). Deze Algemene Voorwaarden kunt u vinden op de My Land Rover InControl Website. Verwijzingen naar de UK Data Protection Act 1998 omvatten ook elke aanvulling, wijziging of vervanging van deze wet. 


REIKWIJDTE VAN DIT PRIVACYBELEID


Dit Privacybeleid (samen met de Voorwaarden) is van toepassing op uw gebruik van: 


· de InControl Remote Smartphone-App die u vanaf de app store hebt gedownload naar uw mobiele telefoon, smartphone of ander apparaat ("Apparaat") en waarmee u de InControl services die bij uw abonnement horen, kunt gebruiken; 


· de My Land Rover InControl Website, vanaf waar u toegang hebt tot uw InControl-serviceaccount en bepaalde InControl-services; 


· elke van de volgende InControl-services (afhankelijk van het model van uw Voertuig en abonnement): (i) de services die worden geleverd via de InControl Remote Smartphone-App en de My Land Rover InControl Website; (ii) de services voor SOS-Noodoproep; (iii) de services voor Optimised Land Rover Assistance; (iv) de services voor InControl Secure; en (v) de services voor Live (gezamenlijk aangeduid met: "InControl-services"


Dit Privacybeleid is niet van toepassing op externe websites waartoe u mogelijk toegang hebt in verband met uw gebruik van het InControl-pakket, of op services of apps waarvoor u zich registreert om deze rechtstreeks van derden te ontvangen. Raadpleeg in dat geval het privacybeleid van de desbetreffende derden.. 


In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en hoe wij de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken. Lees dit Privacybeleid goed door zodat u begrijpt en weet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 


U bent er zelf voor verantwoordelijk om alle passagiers en personen die u toestemming geeft om uw Voertuig of de InControl-services te gebruiken, in kennis te stellen van dit Privacybeleid (inclusief de manieren waarop we gegevens over het Voertuig en/of in verband met Gebruikers van het Voertuig kunnen verzamelen en gebruiken).


GEGEVENS DIE WE OVER U KUNNEN VERZAMELEN


We kunnen de volgende gegevens over u en/of uw Voertuig verzamelen en verwerken:


 • Ingediende gegevens: gegevens die u zelf verstrekt via online formulieren terwijl u uw InControl-serviceaccount opent of die de erkende Land Rover-dealer (waar u het Voertuig hebt gekocht of geleased) namens u verstrekt wanneer deze uw InControl-serviceaccount instelt. Deze gegevens bestaan uit uw naam, adres, telefoonnummer (inclusief mobiel nummer), e-mailadres, taalvoorkeur, wachtwoord en pincodes voor uw InControl-serviceaccount en de erkende Land Rover-dealer van uw voorkeur. 


 • Aanvullende gegevens: 


         • als u contact met ons opneemt, kunnen we dat registreren; alsmede  


         • details van transacties (zoals een verlenging van de InControl-services) die u uitvoert via de My Land Rover InControl Website. 


Device Information (including location): Apparaatgegevens (waaronder locatiegegevens): we kunnen gegevens verzamelen over het Apparaat waarop u de InControl Remote Smartphone-App heeft gedownload. Deze gegevens omvatten onder meer het besturingssysteem en de versie van uw Apparaat, de unieke installatie-id van de InControl Remote Smartphone-App, de landinstellingen van het Apparaat, en de landcode. Met de InControl Remote Smartphone-App kunnen ook gegevens over de locatie van uw apparaat alsmede tokens en uw gebruikersnaam voor identificatie worden verzameld, maar deze gegevens worden niet naar ons (of naar derde partijen) verzonden en worden alleen op uw Apparaat opgeslagen. U kunt de toegang tot of de verzameling van de locatie van uw Apparaat beperken door de locatiefuncties van uw Apparaat uit te schakelen of door geen gebruik te maken van de functies waarvoor locatiegegevens vereist zijn. Voor zover toegestaan onder de UK Data Protection Act 1998, kunnen we Apparaatgegevens koppelen aan Ingediende gegevens en zullen we de samengevoegde gegevens behandelen als persoonsgegevens overeenkomstig dit Privacybeleid. 


Voertuigidentificatiegegevens: gegevens over uw Voertuig, waaronder voertuigidentificatienummer (VIN), type, model, bouwjaar, opties, registratienummer, aanschaf- of leasedatum en de erkende Land Rover-dealer waar u het Voertuig hebt aangeschaft of geleased. Voor zover toegestaan onder de UK Data Protection Act 1998, kunnen we Voertuigidentificatiegegevens koppelen aan Ingediende gegevens en zullen we de samengevoegde gegevens behandelen als persoonsgegevens overeenkomstig dit Privacybeleid. 


Locatiegegevens: gegevens over de locatie waar het Voertuig zich bevindt en/of voor het laatst is geparkeerd. De locatie waar het Voertuig voor het laatst is geparkeerd, wordt altijd bijgehouden en kan niet worden uitgeschakeld. Als de functie SOS-Noodoproep, Optimised Land Rover Assistance of InControl Secure is geactiveerd, kunnen locatiegegevens van het Voertuig worden verzonden naar de relevante dienstverlener en/of hulpdiensten, zelfs als u de InControl-service Service 'bijhouden van ritten' ("Ritten”) hebt uitgeschakeld. De functies InControl Secure en SOS-Noodoproep worden automatisch geactiveerd zodra een relevante activeringsgebeurtenis plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer uw voertuig wordt weggesleept terwijl het contact is uitgeschakeld of wanneer de airbags van uw voertuig worden geactiveerd. Raadpleeg het instructieboekje van het Voertuig voor gedetailleerde informatie over de relevante activeringsgebeurtenissen. Zelfs als u uw InControl-serviceaccount niet hebt geactiveerd, kan het voertuig automatisch hulpdiensten bellen via de functie SOS-Noodoproep. U kunt ook handmatig hulpdiensten bellen via de functie SOS-Noodoproep. Tijdens een dergelijke oproep kunnen gegevens, zoals de locatie van het Voertuig, tijd en voertuig-id, worden verzonden naar ons of onze hulpdienstverleners. Voor zover toegestaan onder de UK Data Protection Act 1998, kunnen we Locatiegegevens koppelen aan Ingediende gegevens en zullen wij de samengevoegde gegevens behandelen als persoonsgegevens overeenkomstig dit Privacybeleid. Door de voorwaarden van dit Privacybeleid te accepteren, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij uw Locatiegegevens mogen verwerken. U hebt het recht om uw toestemming voor het verwerken en/of het koppelen van Locatiegegevens te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met een erkende Land Rover-dealer. Dit kan echter betekenen dat u de services SOS-Noodoproep, Optimised Land Rover Assistance of InControl Secure niet meer kunt gebruiken. 


Ritgegevens: gegevens over de ritten die met uw Voertuig worden gemaakt, zoals de afgelegde afstand, realtimelocatie, duur van de rit, gemiddelde snelheid, en gegevens over de efficiëntie van de rit. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens onder meer als onderdeel van de InControl-Service ‘Ritten’. U kunt Ritten op elk gewenst moment uitschakelen via de My Land Rover InControl Website en de InControl Remote Smartphone-App. In dat geval kunnen de bovenstaande gegevens niet worden verzonden vanaf het Voertuig (met uitzondering van de locatie waar het Voertuig voor het laatst is geparkeerd). Voor zover toegestaan onder de UK Data Protection Act 1998, kunnen we Ritgegevens koppelen aan Ingediende gegevens en zullen wij de samengevoegde gegevens behandelen als persoonsgegevens overeenkomstig dit Privacybeleid. Door de voorwaarden van dit Privacybeleid te accepteren, en de functie Ritten te activeren, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij uw Ritgegevens mogen verwerken. 


Voertuigbedieningsgegevens: dit zijn gegevens over de bediening van het Voertuig, inclusief maar niet beperkt tot brandstofpeil, afstand totdat de tank leeg is, afstand tot de volgende servicebeurt, peil van koelvloeistof, peil van sproeiervloeistof, status van remvloeistof, remblokslijtage, bandendruk, storing in sensor voor bandendruk, motorstoring, oliepeil, status van portieren en ruiten, passagiersruimte open, motorkap open, achterklep open, accuspanning en of alarm is geactiveerd of afgaat, en gegevens die erop kunnen wijzen dat het Voertuig bij een ongeluk is betrokken (bijvoorbeeld of de airbags zijn opgeblazen en of de sensoren zijn geactiveerd). Voor zover toegestaan onder de UK Data Protection Act 1998, kunnen we Voertuigbedieningsgegevens koppelen aan Ingediende gegevens en zullen we de samengevoegde gegevens behandelen als persoonsgegevens overeenkomstig dit Privacybeleid. 


Loggegevens: logfiles die bijhouden welke verzoeken en/of acties u doet in onze systemen in verband met uw gebruik van de InControl-services, de InControl Remote Smartphone-App en de My Land Rover InControl Website. Wij verzamelen en bewaren automatisch alle informatie met betrekking tot de oproepen die u vanuit uw Voertuig maakt in het kader van SOS-Noodoproep, Optimised Land Rover Assistance en InControl Secure (inclusief de datum, het tijdstip, de duur en de inhoud van het gesprek, alsmede het aantal oproepen dat u maakt) (“Oproep Log Informatie”). Het gebruik dat wij van de Oproep Log Informatie maken staat hieronder beschreven bij ‘gebruik van de gegevens’. Wanneer u de My Land Rover InControl Website bezoekt, kunnen we automatisch bepaalde gegevens verzamelen en opslaan in serverlogs, met inbegrip van maar niet beperkt tot IP-adressen, internetserviceproviders (ISP's), clickstream-gegevens, browsertype en -taal, weergegeven en afgesloten pagina's, en datum- of tijdstempels (“Website Log Informatie”). We verzamelen en bewaren ook logs over uw gebruik van de services voor de InControl Remote Smartphone-App en over voertuigstatusberichten die door uw Voertuig worden verzonden aan de InControl Remote Smartphone-App. Zie ook het gedeelte ‘Cookies’ hieronder.

Voor zover toegestaan onder de UK Data Protection Act 1998, kunnen we Oproep Log Loggegevens koppelen aan Ingediende gegevens en zullen we de samengevoegde gegevens behandelen als persoonsgegevens overeenkomstig dit Privacybeleid. Deze informatie wordt alleen gekoppeld om de InControl-services aan u te kunnen leveren en om achter eventuele onjuistheden te komen. 


Beveiligingsverificatie: Voertuigidentificatiegegevens en verificatietokens. 


Live-gegevens: functionaliteiten-specifieke gegevens, zoals favorieten, e-mails, notities, media en informatie die u instelt ten behoeve van de door u gebruikte Live-functionaliteiten; gebruiksgegevens over inhoudsfeeds; gebruikersinstellingen, zoals activering van de functie 'mijn gegevens onthouden'; gegevens over beveiligingsverificatie; plaatselijke gegevens, zoals tijdzone, taal en land; model en merk van Voertuig; relevante Loggegevens. 

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS  


We verwerken de persoonsgegevens die we over u en/of uw Voertuig hebben verkregen voor de volgende doeleinden:


Ingediende gegevens: deze gegevens worden verwerkt om uw InControl-serviceaccount op te zetten en u informatie over de InControl-services te sturen (bijvoorbeeld informatie over updates voor de InControl-services of de InControl Remote Smartphone-App); 


Aanvullende gegevens: deze gegevens worden verwerkt om uw vragen of klachten in verband met de InControl-services op te lossen, onze klantenservice te verbeteren en uw transacties via de My Land Rover InControl Website te beheren; 


Apparaatgegevens: deze gegevens worden verwerkt zodat we u een optimale service kunnen bieden en om eventueel de oplossing van een probleem te kunnen ondersteunen; 


Voertuigidentificatiegegevens, locatiegegevens, reisgegevens en voertuigbedieningsgegevens: deze gegevens worden verwerkt om u de InControl-services te bieden en de kwaliteit van de InControl-services en onze klantenservice te verbeteren. We gebruiken deze gegevens ook als ondersteuning bij het oplossen van technische problemen met de InControl-services en om uw ervaring met de InControl-services te verbeteren. We gebruiken de Voertuigbedieningsgegevens als hulpmiddel bij diagnoses van problemen en reparaties aan het Voertuig. Daarbij kunnen we u ook kennisgevingen per e-mail of sms sturen, tenzij u zich hiervoor hebt uitgeschreven. U kunt zich op elk moment in- en uitschrijven op de My Land Rover InControl Website en/of via de InControl Remote Smartphone-App; 


Loggegevens: wij gebruiken Loggegevens als volgt: 

   - we verzamelen en gebruiken Oproep Log Informatie om onze InControl-services aan u te kunnen verlenen, om systeemproblemen te onderzoeken, om potentieel misbruik van de InControl-services te onderzoeken, en wij gebruiken geanonimiseerde of gepseudonimiseerde informatie om onze operationele processen in het kader van SOS-Noodoproep, Optimised Land Rover Assistance, InControl Secure en de Live Services te verbeteren en optimaliseren. 


   - we verzamelen en gebruiken Website Log Informatie en loggegevens in verband met de InControl Remote Smartphone-App in het kader van uw gebruik van de My Land Rover InControl Website en de InControl Remote Smartphone-App voor logdoeleinden en om website- en/of systeemproblemen te onderzoeken. Wij gebruiken geanonimiseerde of gepseudonimiseerde informatie voor analyse-doeleinden, om de kwaliteit van de InControl-services en de InControl Remote Smartphone-App te handhaven en verbeteren en om de klantervaring op de website en de apps te verbeteren. Zie ook het gedeelte ‘Cookies’ hieronder. 


Beveiligingsverificatie: deze gegevens worden automatisch uitgewisseld tussen onze leveranciers van beveiligingsverificatie en hostingservices om identiteit te controleren en ongeautoriseerd gebruik van InControl-services te voorkomen; 


Live-gegevens: deze gegevens worden opgeslagen in het Voertuig en zo nodig uitgewisseld met onze dienstverleners om de Live Service mogelijk te maken, veilige toegang tot en downloads van Live- functionaliteiten van onze dienstverlener(s) mogelijk te maken en uw instellingen, gegevens en inhoud om Live-functionaliteiten mogelijk te maken. 


We kunnen gesprekken met u registreren voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden en in verband met (de oplossing van) mogelijke geschillen.


We kunnen anoniem gemaakte gegevens gebruiken om statistische analysen van de InControl-services te maken zodat we ons product en de algehele klantenservice kunnen verbeteren.


COOKIES 


My Land Rover InControl Website  


Op de My Land Rover InControl Website en de InControl-webpagina's worden cookies gebruikt om u te onderscheiden van andere gebruikers. Zodoende kunnen we u een goede ervaring bieden wanneer u onze website bezoekt, en kunnen we de website tegelijkertijd verbeteren.


Een cookie is een informatiebestand dat onze website(server) plaatst op uw computer, telefoon of apparaat waarmee u deze website bezoekt, zodat de website kan onthouden wie u bent. Cookies kunnen een website helpen om sneller inhoud te rangschikken die voldoet aan uw voorkeuren. De meeste grote websites maken gebruik van cookies. Met alleen cookies kunt u niet worden geïdentificeerd. Een cookie bevat meestal de naam van het domein waaruit het cookie afkomstig is, de 'levensduur' van de cookie en een waarde, gewoonlijk een willekeurig gegenereerd uniek cijfer. 


Op de My Land Rover InControl Website worden twee soorten cookies gebruikt. 


            • Sessiecookies. Dit zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser worden bewaard totdat u de website verlaat;


            • Permanente cookies. Deze cookies worden veel langer in het cookiebestand van uw browser bewaard. (Hoelang hangt af van de levensduur van de specifieke cookie). 


Sessiecookies worden gebruikt: 


            • Zodat u gegevens kunt gebruiken op meerdere pagina's van onze website zonder ze opnieuw hoeven invoeren; 


            • Tijdens de registratie zodat u toegang hebt tot opgeslagen gegevens. 


Permanente cookies worden gebruikt: 


           • Om u te herkennen als unieke bezoeker (aan de hand van een nummer, zodat u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd) wanneer u terugkeert naar onze website; 


           • Zodat we inhoud of advertenties kunnen afstemmen op uw interesses en kunnen voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties ziet;


           • Om statistieken te genereren zodat we inzicht krijgen in hoe gebruikers onze website gebruiken, en de structuur van onze website kunnen verbeteren. We kunnen u hiermee niet persoonlijk identificeren. 


You have the ability to accept or decline cookies by modifying the settings in your browser. However, you may not be able to use all the interactive features of the service if cookies are disabled. 


De onderstaande lijst bevat de belangrijkste cookies die we gebruiken en het doel waarvoor we deze gebruiken. 

Naam van cookie Type cookie Doel_van_cookie
JSESSIONID Sessie cookie Tijdens een gebruikssessie op de website worden met deze cookie tijdelijk gegevens opgeslagen die u hebt ingevoerd, zodat bepaalde onderdelen van de website kunnen werken terwijl u tussen pagina's navigeert.
cookieInfoShown Permanente cookie Met deze cookie worden gegevens over de weergave van de kennisgeving voor het cookiebeleid aan u opgeslagen.
jlr-remember-me Permanente cookie Deze cookie wordt alleen gebruikt als u ervoor hebt gekozen om uw gegevens te laten onthouden in de portal. Hierbij wordt een token opgeslagen voor uw identificatie.
jlr-remember-me-login-name Permanente cookie Deze cookie wordt alleen gebruikt als u ervoor hebt gekozen om uw gegevens te laten onthouden in de portal. Hiermee wordt uw gebruikersnaam opgeslagen ter identificatie.
jlr-selected-locale Permanente cookie Met deze cookie wordt uw taalvoorkeur voor de portal opgeslagen.
Google Analytics Permanente cookie We gebruiken Google Analytics om statistieken te genereren zodat we inzicht krijgen in hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe we de structuur van onze website kunnen verbeteren. Met deze gegevens kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd. Voor nadere informatie, raadpleeg: www.google.com/policies/privacy/partners. Gebruik de volgende link om de Google Analytics cookies uit te schakelen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt alle cookies van de My Land Rover InControl Website verwijderen en blokkeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u het plaatsen van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u uw browserinstellingen gebruikt om cookies te blokkeren, zult u wellicht merken dat bepaalde onderdelen van onze website niet optimaal werken. 


InControl Remote Smartphone-App  


We gebruiken Google Analytics ook in de InControl Remote Smartphone-App. Wij doen dit om statistieken te verzamelen waarmee we inzicht kunnen krijgen in hoe onze klanten de InControl Remote Smartphone-App gebruiken en hoe we de app kunnen verbeteren. Met deze gegevens kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd. Raadpleeg www.google.com/policies/privacy/partners voor meer informatie. 


U kunt ervoor kiezen om Google Analytics uit te schakelen in de InControl Remote Smartphone-App via uw accountinstellingen. 


WAAR WE UW PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN  


De gegevens die we over u verzamelen, worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte ("EER") en/of in landen buiten de EER, voor zover dat nodig is voor ons en/of onze dienstverleners om de InControl/services aan u te kunnen verlenen. Zo kan de bewerker van uw persoonsgegevens in het kader van de Live functionaliteiten uw persoonsgegevens verwerken en opslaan in Canada. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze dienstverleners werkt, waaronder personeel voor de levering van de InControl-services. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan landen buiten de EER indien en voor zover dat is toegestaan onder de UK Data Protection Act 1998. Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, geeft u toestemming voor deze doorgifte, opslag en verwerking. 


HOUD UW GEGEVENS VEILIG  


We nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om uw gegevens veilig, en in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door ons en door de partijen die door ons als bewerker worden ingeschakeld. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt in een veilige omgeving die wordt beschermd door een combinatie van technische en organisatorische maatregelen, zoals versleutelingstechnologieën of verificatiesystemen, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, aanpassing, openbaarmaking, vernietiging, diefstal of ongeautoriseerde toegang. 


Aan alle partijen aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken (zie ook het gedeelte ‘delen van uw gegevens’ hieronder), leggen wij de verplichting op dat zij de juiste maatregelen moeten treffen om uw gegevens veilig te houden. Deze partijen kunnen uw persoonsgegevens alleen inzien en gebruiken conform onze instructies, en alleen in het kader van het leveren van de InControl-services.


DELEN VAN UW GEGEVENS  


Om de InControl-services aan u te kunnen leveren, kunnen wij uw persoonsgegevens en andere informatie die we hebben verzameld (zoals is beschreven in dit privacybeleid), verstrekken aan derde partijen.


Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan de partijen die hieronder staan genoemd en alleen indien en voor zover dat is toegestaan onder de UK Data Protection Act 1998. Bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen, zal Jaguar Land Rover Limited altijd als verantwoordelijke blijven gelden en zal zij ervoor instaan dat derden uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, adequaat beveiligen en dat zij uw persoonsgegevens alleen zullen gebruiken voor de doeleinden genoemd in dit Privacybeleid.


Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan de volgende partijen.


 • Dienstverleners (waaronder onze dienstverlener voor telematica, de hulpdiensten, onze leverancier voor hulp bij pech, onze leverancier voor het volgen van gestolen voertuigen, lokale autoriteiten, onze leverancier van hostingservices voor de Live-app, leveranciers van het mobiele netwerk voor InControl-services, onze leverancier(s) van geanonimiseerde analyseservices, en onze leverancier(s) van marketingservices, zoals hieronder is beschreven) om de InControl-services mogelijk te kunnen maken en/of op een goede manier te kunnen uitvoeren. Wees u ervan bewust dat de dienstverleners waarmee u telefonisch contact hebt in het kader van de InControl-services, uw gesprekken te allen tijde kunnen opnemen voor kwaliteitsdoeleinden of ter controle van hetgeen is besproken; 


• onze erkende Land Rover-dealers om hen te helpen bij de reparatie van uw Voertuig, en om hen in staat te stellen u een optimale klantervaring te bieden;  


• leden van onze groep (hetgeen betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding en de dochterondernemingen ervan, zoals gedefinieerd in sectie 1159 van de UK Companies Act 2006, en elk bedrijf waarvan we minimaal 50% van de aandelen of het stemrecht bezitten), voor bedrijfsdoeleinden, administratieve doeleinden of in het kader van customer relationship management; 


• toezichthouders, autoriteiten of overige instanties, indien we verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om aan juridische of wettelijke verplichtingen of verzoeken te voldoen; 


• aan een potentiële verkoper of koper in het kader van de verkoop van onze bedrijven, onderdelen van ons bedrijf of bedrijfsmiddelen; 


• aan rechters, advocaten en/of vergelijkbare partijen, teneinde naleving van dit Privacybeleid af te dwingen of feitelijke of vermoedelijke schendingen te onderzoeken; 


• overige derden, indien en voor zover openbaarmaking is toegestaan volgens een vrijstelling onder de UK Data Protection Act 1998 (inclusief maar niet beperkt tot openbaarmaking ten behoeve van juridische procedures, het verkrijgen van juridisch advies of het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten, de preventie of opsporing van een misdrijf, de arrestatie of vervolging van overtreders, of waarborging van de nationale veiligheid). 


FUNCTIE 'MIJN GEGEVENS ONTHOUDEN' 


Uw Voertuig heeft een functie 'mijn gegevens onthouden' voor bepaalde onderdelen van het InControl-pakket. Met deze functie blijft u automatisch aangemeld bij het Voertuig zodat u gemakkelijker toegang hebt tot die onderdelen. Zolang de functie 'mijn gegevens onthouden' actief is, heeft iedere andere persoon die het Voertuig gebruikt, toegang tot uw opgeslagen instellingen, Live-functionaliteiten en persoonsgegevens, voor zover die zichtbaar zijn in het Voertuig. Deze persoon kan dus de InControl-services in het Voertuig gebruiken alsof hij of zij u is. Als u niet wilt dat andere Gebruikers toegang hebben, dient u zelf de functie 'mijn gegevens onthouden' uit te schakelen en u af te melden bij de relevante onderdelen. Denkt u hier ook aan in het geval u het Voertuig verkoopt. 


BEWAREN VAN UW GEGEVENS 


Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verkregen. 

GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR MARKETINGDOELEINDEN  


Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie te verstrekken over de InControl-services en onze andere producten en/of diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, tenzij u ons hebt verzocht om dit niet te doen. 


Om deze informatie aan u te verstrekken, kunnen we samenwerken met bepaalde door ons geselecteerde dienstverleners door wie marketingberichten namens ons worden opgesteld en/of verzonden. We delen uw persoonsgegevens alleen met deze dienstverlener(s) voor dat doel.


UW RECHTEN 


De UK Data Protection Act 1998 biedt u het recht ons te verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen. Uw recht op inzage kan worden uitgeoefend overeenkomstig die wet. Voor een dergelijk inzageverzoek kunnen we EUR 5 in rekening brengen om onze kosten te dekken. 


Daarnaast hebt u het recht ons te verzoeken over te gaan tot correctie, aanvulling, wijziging en/of afscherming van uw persoonsgegevens, indien uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 


U kunt uw persoonsgegevens die we hebben opgeslagen, te allen tijde bijwerken via de My Land Rover InControl Website. 


In geval van verkoop van uw Voertuig adviseren wij u om uw InControl-serviceaccount onmiddellijk te verwijderen, om te voorkomen dat derden onverhoopt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. U bent daarvoor zelf verantwoordelijk. 


WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID  


In geval van toekomstige wijzigingen in dit Privacybeleid, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld en/of wordt een kennisgeving gepubliceerd op de My Land Rover InControl Website, samen met het bijgewerkte privacybeleid. 


CONTACT  


We zien uw vragen, opmerkingen en verzoeken over dit Privacybeleid graag tegemoet op het volgende adres: The Company Secretary, Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Verenigd Koninkrijk. 

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen in overeenstemming met de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Verbruik onder 'real-world'-omstandigheden kan verschillen.