Algemene Voorwaarden InControl-pakket

Laatst gewijzigd: 9 mei 2015

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van het InControl-pakket, de InControl-services en functies die u worden aangeboden door Jaguar Land Rover Limited, registratienummer: 1672070, Abbey Road Whitley, Coventry, CV3 4LF (‘Algemene Voorwaarden’).


1. Definities


1.1 Wanneer de onderstaande woorden of woordgroepen worden gebruikt in deze Algemene Voorwaarden, betekenen zij het volgende:


       (a) Met 'InControl-verbindingsservices' wordt de overdracht van gegevens, sms en Spraak bedoeld door de Netwerkprovider naar en van de geïnstalleerde en geactiveerde Ingebouwde SIM in het Voertuig bijvoorbeeld met betrekking tot de 'SOS-Noodoproep'-service, de 'Optimised Land Rover Assistance'-service, de 'InControl Secure'-service of de services zoals verstrekt via de InControl Remote Smartphone-App;


       (b) Met 'InControl-pakket' worden de InControl-services, de InControl Remote Smartphone-App en de My Land Rover InControl-website bedoeld;

 

       (c) Met 'InControl Remote Smartphone-App' wordt de app voor mobiele telefoons bedoeld die u hebt gedownload in een app store en waarmee u gebruik kunt maken van de InControl-services. Met de 'InControl Remote Smartphone-App' wordt zowel de InControl Remote Essentials Smartphone App als de InControl Remote Premium Smartphone App bedoeld;


      (d) Met 'InControl-services' worden de InControl-services bedoeld waarop u bent geabonneerd. Hiertoe behoren mogelijk (afhankelijk van uw voertuigmodel en abonnement): (i) de services zoals verstrekt via de InControl Remote Smartphone-App en de My Land Rover InControl-website; (ii) de SOS-Noodoproep-service (inclusief de InControl-verbindingsservices); (iii) de Optimised Land Rover Assistance-service (inclusief de InControl-verbindingsservices); (iv) de InControl Secure-service (inclusief de InControl-verbindingsservices); en (v) de Live-service. De InControl-services zijn nader omschreven in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden;


     (e) Met 'Live functionaliteiten ' worden de functionaliteiten bedoeld die beschikbaar zijn indien u gebruikt maakt van de Live-service (zoals nader omschreven in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden), waaronder ook begrepen alle software, afbeeldingen, tekst, data en andere content die deel uitmaken van of betrekking hebben op deze functionaliteiten;


     (f) Met 'My Land Rover InControl-website' wordt de website bedoeld waarmee u toegang hebt tot uw account voor de InControl-services en waarmee u bepaalde InControl-services kunt gebruiken;


     (g) Met 'Mobiel Netwerk' wordt het mobiele telecommunicatienetwerk (of de mobiele telecommunicatienetwerken) bedoeld via welke de InControl-services worden verstrekt;


     (h) Met 'Netwerkprovider' wordt de beheerder van het Mobiel Netwerk bedoeld die de InControl-verbindingsservices aanbiedt en/of de aanbieder van het mobiel netwerk die de verbinding mogelijk maakt voor de Live-service en Wi-Fi Hotspot, indien van toepassing;


     (i) Met'Persoonlijke SIM' wordt de simkaart bedoeld die door uzelf dient te worden aangeschaft en in het Voertuig moet worden aangebracht om het gebruik van Live-functionaliteiten en Wi-Fi-hotspot mogelijk te maken;


     (j) Met 'Ingebouwde SIM' wordt de identiteitsmodulekaart van de abonnee bedoeld die in het Voertuig is aangebracht om InControl-verbindingsservices mogelijk te maken;


    (k) Met 'SIMs' worden de Ingebouwde SIM en de Persoonlijke SIM bedoeld;


    (l) Met 'Gebruiker' wordt een individu bedoeld dat gebruikmaakt van het InControl-pakket (of een deel daarvan) inclusief eventuele inzittenden van het Voertuig;


   (m) Met 'Voertuig' wordt het voertuig bedoeld waarvoor u een actueel en geldig abonnement hebt op de InControl-services;


   (n Met 'Spraak' wordt de verbindingsmogelijkheid bedoeld voor gespreksoproepen via de Ingebouwde SIM door u naar hulpdiensten en/of pechhulpdiensten en/of andere dienstverleners van ons zoals gemeld door ons aan u van tijd tot tijd, of gespreksoproepen ontvangen van de Ingebouwde SIM van de hulpdiensten en/of dergelijke serviceproviders;


  (o) Met we/wij/ons/onze wordt Land Rover bedoeld (wat een handelsnaam is van Jaguar Land Rover Limited (bedrijfsregistratienummer 1672070) met kantooradres Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Verenigd Koninkrijk);


  (p) Met u/uw wordt de persoon, firma, het bedrijf of de organisatie bedoeld die de eigenaar is van het Voertuig en/of de koper van het InControl-pakket.


1.2   Wanneer we de woorden 'schriftelijk' of 'schriftelijke' gebruiken in deze Algemene Voorwaarden, valt daar ook e-mail onder, tenzij wij in deze Algemene Voorwaarden anders hebben bepaald.


2. BELANGRIJK: LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR EN ZORG ERVOOR DAT U ZE BEGRIJPT VOORDAT U UW INCONTROL-PAKKET ACTIVEERT EN GEBRUIKT. LET DAARBIJ VOORAL OP DE GEBRUIKSVOORWAARDEN IN ARTIKELEN 6 EN 8, EN ONZE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID IN ARTIKEL 11 (INDIEN U EEN ZAKELIJKE KLANT BENT) EN ARTIKEL 12 (ALS U EEN CONSUMENT BENT). 


2.1   Met uw acceptatie van deze Algemene Voorwaarden komt een overeenkomst tussen u en ons tot stand. Wij verstrekken u (en eventuele overige gebruikers van het Voertuig) een licentie op het InControl-pakket op basis van en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Daarnaast kunnen regels en beleidsrichtlijnen op u (en/of op uw gebruik van de licentie) van toepassing zijn die worden gesteld door de aanbieder van de app store waaruit u de InControl Remote Smartphone-App heeft gedownload of door de aanbieder(s) van een Live- functionaliteiten.


2.2   Indien open-source-software is gebruikt in de InControl Remote Smartphone-App of in de Live- functionaliteiten, kunnen naast deze Algemene Voorwaarden ook de voorwaarden behorend bij de open-source-software (of open-source-licentie) op u van toepassing zijn.


2.3   Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Gebruikers van een met InControl uitgerust Voertuig dat deel uitmaakt van een 'wagenpark'. Een wagenpark is een groep voertuigen die wordt onderhouden, in bezit is van of wordt geleased door een bedrijf of een andere entiteit en niet door een individu of gezin. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een huurvoertuig wordt verstrekt door een verhuurbedrijf, een voertuig dat beschikbaar wordt gesteld door een werkgever of een voertuig dat beschikbaar wordt gesteld door ons of door onze erkende dealers op tijdelijke leenbasis. De eigenaar van het Voertuig dat deel uitmaakt van een wagenpark, is verplicht de rechten en plichten uit deze Algemene Voorwaarden door te leggen aan de Gebruiker(s) van het Voertuig. De eigenaar van het Voertuig dient erop toe te zien dat de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker(s) van het Voertuig worden nageleefd. De eigenaar van het Voertuig blijft onverminderd aansprakelijk jegens ons in het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden door hem en/of door een Gebruiker van zijn Voertuig worden geschonden.


2.4   DOOR HET SELECTIEVAKJE AAN TE KLIKKEN, BEVESTIGT U DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN MET ONS PRIVACYBELEID.


2.5   ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, KUNT U UW INCONTROL-PAKKET NIET ACTIVEREN EN VERSTREKKEN WIJ U GEEN GEBRUIKSLICENTIE VOOR HET INCONTROL-PAKKET.


2.6   U dient een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden af te drukken voor uw eigen administratie. Een exemplaar van de meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden vindt u op de My Land Rover InControl-website.


3.   Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden en het incontrol-pakket 


3.1   We hebben het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door u een e-mail te sturen met de details van de wijziging, of door u op de hoogte te stellen de volgende keer dat u de InControl Remote Smartphone-App start of u aanmeldt bij de My Land Rover InControl-website. De nieuwe algemene voorwaarden worden mogelijk op het scherm weergegeven. Lees ze zorgvuldig door, deze nieuwe algemene voorwaarden zijn vanaf dat moment van toepassing op uw gebruik van het InControl-pakket.


3.2   Het is mogelijk dat van tijd tot tijd updates voor de InControl Remote Smartphone-App beschikbaar worden gesteld via de app store en u een melding ontvangt op het apparaat waarop u de InControl Remote Smartphone-App hebt geïnstalleerd. Afhankelijk van de update, is het mogelijk dat u de InControl Remote Smartphone-App pas weer kunt gebruiken als u de nieuwste versie van de InControl Remote Smartphone-App hebt geïnstalleerd en eventuele nieuwe algemene voorwaarden hebt geaccepteerd.


3.3 We kunnen wijzigingen in de InControl-services aanbrengen onder de volgende omstandigheden:


          (a) in het geval van een wijziging in onze serviceproviders; en/of


          (b) in het geval van een verandering in de voorschriften of een wetswijziging waardoor wij genoodzaakt zijn om wijzigingen aan te brengen in de InControl-services; en/of 


          (c) om de functionaliteit aan te passen en om verbeteringen aan te brengen in de InControl-services.


3.4   Als u een consument bent, kunt u de InControl-services beëindigen in het geval wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden of het InControl-pakket in uw nadeel uitpakken. Onder dergelijke omstandigheden dient u, indien u de eerste eigenaar bent van uw Voertuig, de erkende Land Rover-dealer waarvan u uw Voertuig hebt gekocht of geleased op de hoogte te stellen. De dealer retourneert eventuele door u vooruitbetaalde bedragen voor InControl-services die u nog niet hebt ontvangen.


4.   Uw abonnement


4.1   Op het moment dat u een voertuig aanschaft bij een erkende Land Rover dealer, kunt u een abonnement afsluiten op de InControl-services. U kunt een keuze maken uit verschillende abonnementsvormen, elk met een eigen samenstelling van InControl-services. Ook zijn enkele upgrades van de abonnementsvormen beschikbaar. Uw erkende Land Rover dealer kan u meer informatie verstrekken over de verschillen tussen de abonnementsvormen en over de mogelijke upgrades. Uw abonnement is gekoppeld aan uw voertuig. U kunt het abonnement niet meenemen of opzeggen indien u een nieuw voertuig aanschaft of indien u uw voertuig waaraan het abonnement is gekoppeld, verkoopt.


4.2   Zodra u een abonnement heeft afgesloten bij uw erkende Land Rover dealer, kunt u uw account voor de InControl-services instellen. Nadat uw account is ingesteld, sturen we u een bevestigingsmail om u te informeren dat de InControl-services zijn geactiveerd. Onthoud dat de 'SOS-Noodoproep'-service al actief is voordat uw InControl-services account is ingesteld, maar op beperkte en niet-persoonlijke basis.


4.3   De initiële looptijd van uw abonnement bedraagt drie jaar, vanaf het moment dat de InControl-services zijn geactiveerd, tenzij uw abonnement eerder wordt beëindigd door ons of u in overeenstemming met artikelen 14 of 15 van deze Algemene Voorwaarden.


4.4   De prijs voor uw abonnement betaalt u vooraf, als onderdeel van de aanschafprijs van uw voertuig. Er is dus geen maandelijkse of jaarlijkse abonnementsprijs van toepassing tijdens de initiële looptijd van uw abonnement.


4.5   U kunt uw abonnement op de InControl-services verlengen via de My Land Rover InControl-website of door een bezoek te brengen aan een van onze erkende Land Rover-dealers. Informatie over het verlengen van uw InControl-services wordt beschikbaar gesteld op de My Land Rover InControl-website. Een verlenging van uw abonnement vindt plaats tegen dezelfde voorwaarden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.


4.6   De beschikbaarheid van de InControl-services eindigt op het moment dat u uw Voertuig verwijdert uit uw account, of op de datum dat uw abonnementsperiode eindigt. De service SOS-Noodoproep blijft, ook na beeindiging van uw abonnement en/of na verwijdering van uw Voertuig in uw account, op beperkte en niet-persoonlijke basis beschikbaar.


4.7   ALS U NIET LANGER IN BEZIT BENT VAN UW VOERTUIG OF HET NIET MEER GEBRUIKT (BIJVOORBEELD ALS U HET VOERTUIG VERKOOPT OF ALS DE LEASE AFLOOPT, OF ALS U HET VOERTUIG KWIJTRAAKT OF HET WORDT GESTOLEN EN NIET TERUGGEVONDEN), DIENT U UW VOERTUIG TE VERWIJDEREN UIT UW INCONTROL-SERVICES-ACCOUNT. U kunt dit doen op de My Land Rover InControl-website. Als u uw Voertuig niet verwijdert, blijft u verantwoordelijk voor alle kosten, indien van toepassing, voor InControl-services gerelateerd aan het Voertuig. Het is uw verantwoordelijkheid om alle gegevens en content te verwijderen (inclusief eventuele persoonsgegevens) die u mogelijk hebt opgeslagen in uw Voertuig en het InControl-pakket voordat u uw Voertuig verkoopt of overdraagt. U dient ook de nieuwe eigenaar van het Voertuig op de hoogte te stellen van eventuele services of functies die actief zijn op het moment van overdracht van het Voertuig. U dient voorts de nieuwe eigenaar te vertellen dat in verband met deze services of functies gegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en gedeeld zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid. Daarnaast dient u te handelen in overeenstemming met artikel 15.2 van deze Algemene Voorwaarden.


5. Uw persoonsgegevens


5.1   De bepalingen uit ons privacybeleid dat beschikbaar is op de My Land Rover InControl-website (het “Privacybeleid”), maken deel uit van deze Algemene Voorwaarden en zijn van toepassing op uw gebruik van het InControl-pakket. Lees dit Privacybeleid goed door. Het Privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen.


5.2   Om de InControl-services aan u te kunnen aanbieden, dienen zowel wij als onze serviceproviders te beschikken over de Locatiegegevens (zoals gedefinieerd in het Privacybeleid) die worden verzonden door uw Voertuig. We slaan altijd de laatste parkeerlocatie van het Voertuig op (deze functionaliteit kan niet worden uitgeschakeld door u), maar u kunt desgewenst wel de functie voor het bijhouden van ritten ('Ritten') van de InControl-services uitschakelen via de My Land Rover InControl-website en de InControl Remote Smartphone-App. Als u dit doet, voorkomt u dat enige 'Ritinformatie' (zoals gedefinieerd in het Privacybeleid) wordt verzonden door het Voertuig (met uitzondering van de laatste parkeerlocatie van het Voertuig). Indien de functies 'SOS-Noodoproep', 'Optimised Land Rover Assistance' of 'InControl Secure' zijn geactiveerd, worden realtime locatiegegevens met betrekking tot het Voertuig verzonden naar de desbetreffende serviceprovider en/of hulpdiensten, zelfs als u de functie Ritten hebt uitgeschakeld. De functies 'InControl Secure' en 'SOS-Noodoproep' worden automatisch geactiveerd zodra een relevante activeringsgebeurtenis plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer uw Voertuig wordt weggesleept terwijl het contact is uitgeschakeld of wanneer de airbags van uw Voertuig worden geactiveerd. Voor meer informatie over de relevante activeringsgebeurtenissen, raadpleegt u de handleiding van het Voertuig. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, geeft u toestemming voor het gebruik van de Locatiegegevens in overeenstemming met het Privacybeleid. U hebt het recht om uw toestemming in te trekken. Neem hiervoor contact op met een erkende Land Rover-dealer maar onthoud dat dit mogelijk betekent dat u geen gebruik meer kunt maken van de InControl-services.


6.   Uw gebruik van het InControl-pakket 


6.1   Bij het gebruik van het InControl-pakket, dient u de volgende bepalingen in acht te nemen:


         (a) Wij adviseren u om uw InControl-services-account zo snel mogelijk in te stellen in overeenstemming met de gebruikershandleiding behorende bij Land Rover InControl. De InControl-services worden pas geactiveerd als het volledige set-upproces is voltooid. Om de 'Live'-service te activeren, dient u het specifieke set-upproces voor de ‘Live’-service te voltooien in het Voertuig;


         (b) u dient de InControl-services uitsluitend aan te wenden voor het bedoelde gebruik en op een redelijke wijze (u mag de 'SOS-Noodoproep'-service bijvoorbeeld uitsluitend gebruiken voor echte noodgevallen, de 'Optimised Land Rover Assistance'-service uitsluitend voor hulp bij pech onderweg en de 'InControl Secure'-service uitsluitend met betrekking tot daadwerkelijke en/of vermoedelijke diefstal van uw Voertuig);


         (c) u dient alle van toepassing zijnde verkeersregels en de aanbevolen rijstijl na te leven tijdens uw gebruik van de InControl-services (waaronder maar niet beperkt tot regels met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons in voertuigen);


        (d) u dient ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die zijn opgeslagen in uw InControl-services account nauwkeurig, volledig en actueel zijn, en u dient ons zo snel mogelijk te informeren via de My Land Rover InControl-website in het geval van enige wijzigingen in uw persoonsgegevens;


        (e) u dient uw gebruikersnaam, wachtwoord en PIN-codes voor uw InControl-services op een veilige plaats te bewaren en vertrouwelijk te behandelen. Deel uw wachtwoord of PIN-codes met niemand. Wijzelf en onze serviceproviders hebben geen enkele verplichting om te controleren of iemand gemachtigd is gebruik te maken van uw Voertuig, wachtwoord of PIN-codes. U bent zelf verantwoordelijk voor de acties in verband met de InControl-services van iedereen die uw aanmeldgegevens gebruikt en tenzij het onze fout is, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel ongeautoriseerd gebruik van de InControl-services;


        (f) u dient ervoor te zorgen dat alle Gebruikers het InControl-pakket gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en op de hoogte zijn van deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid (inclusief de manier waarop we gegevens via het Voertuig verzamelen en gebruiken);


       (g) u dient zorg te dragen voor het afsluiten van uw eigen verzekering voor uw Voertuig. De InControl-services vervangen op geen enkele manier verzekeringsdiensten;


       (h) u dient ervoor te zorgen dat u de 'service modus' inschakelt wanneer uw Voertuig een onderhoudsbeurt ondergaat en de 'transport modus' wanneer uw Voertuig namens u wordt vervoerd, om te voorkomen dat het diefstalalarm wordt geactiveerd. Dit kan worden gedaan met behulp van de InControl Remote Smartphone-App of via de My Land Rover InControl-website;


       (i) u dient ervoor te zorgen dat u de 'valet modus' van uw Voertuig inschakelt als u het Voertuig overdraagt aan iemand die geen toegang mag hebben tot 'Live' of Wi-Fi-hotspot in het Voertuig. Dit kan worden gedaan via het touch screen scherm in uw Voertuig, door middel van het instellen van een viercijferige pincode. Het touch screen scherm kan vanaf dat moment alleen na invoer van de pincode worden gebruikt;


       (j) u dient de 'onthoud mijn gegevens'-functie die geldt voor bepaalde functies van het InControl-pakket zorgvuldig te gebruiken. Met deze functie kunt u automatisch aangemeld blijven bij het Voertuig voor een eenvoudigere toegang tot de functies. Onthoud dat, terwijl deze functie actief is en iemand anders het Voertuig gebruikt, deze persoon uw opgeslagen instellingen kan bekijken, evenals apps en persoonsgegevens in het Voertuig. Bovendien kan deze persoon de InControl-services in het Voertuig gebruiken in uw plaats. Schakel de ‘onthoud mijn gegevens’-functie uit als u niet wilt dat andere gebruikers toegang hebben tot dergelijke gegevens;


      (k) u dient de InControl-verbindingsservices uitsluitend in te zetten voor het gebruik van en de toegang tot de InControl-services;


      (l) u dient ons of een erkende Land Rover dealer zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van een inbreuk op of een schending van de beveiliging of van enig ongeoorloofd gebruik van de InControl-services;


     (m) u dient verantwoordelijkheid te nemen voor alle kosten (waaronder, maar niet beperkt tot, netwerkprovider- en gegevensplankosten) in verband met uw Persoonlijke SIM en gebruik van 'Live' en Wi-Fi-hotspot. HIERTOE BEHOREN OOK EVENTUELE KOSTEN VOOR INTERNATIONALE GEGEVENSROAMING. WEES U HIERVAN BEWUST INDIEN U MET UW VOERTUIG NAAR HET BUITENLAND GAAT. Wees er van bewust dat sommige gegevens van de InControl-verbindingsservices via uw Persoonlijke SIM worden verstuurd wanner er mobile dataverbinding actief is of wanneer de Wi-Fi-verbinding actief is.


6.2   In sommige landen (waaronder, maar niet beperkt tot, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk) is het gebruik van bepaalde InControl-services verboden of beperkt (bijvoorbeeld de functie voor het op afstand starten van de motor). Zorg ervoor dat u bekend bent met en handelt in overeenstemming met alle lokale wetten in elk land waarin u gebruik wilt maken of gebruikmaakt van de InControl-services.


6.3   U mag niet:


       (a) de InControl Remote Smartphone-App of Live-functionaliteiten kopiëren, behalve waarbij het kopiëren bij het normale gebruik van de InControl Remote Smartphone-App of Live-functionaliteiten hoort, of waarbij het noodzakelijk is voor back-updoeleinden of operationele veiligheid;


       (b) de InControl Remote Smartphone-App, Live-functionaliteiten of de My Land Rover InControl-website verhuren, leasen, in sublicentie geven, uitlenen, vertalen, samenvoegen, bewerken, veranderen of aanpassen;


       (c) wijzigingen aanbrengen in, or aanpassingen maken aan, het geheel of een deel van de InControl Remote Smartphone-App, Live-functionaliteiten of de My Land Rover InControl-website, of toestaan dat de InControl Remote Smartphone-App, Live-functionaliteiten of de My Land Rover InControl-website of een deel daarvan wordt gecombineerd met, of wordt opgenomen in, andere programma's;


      (d) de InControl Remote Smartphone-App, Live-functionaliteiten of de My Land Rover InControl-website demonteren, decompileren, er reverse-engineering op toepassen of er afgeleide werken van maken, of een poging daartoe ondernemen, met uitzondering van die omstandigheden waarin dergelijke acties (omwille van artikel 296A van de Copyright, Designs and Patents Act 1988) niet kunnen worden verboden omdat zij noodzakelijk zijn voor de integratie van de InControl Remote Smartphone-App, Live-functionaliteiten of de My Land Rover InControl-website met een ander softwareprogramma, en mits de gegevens die door u worden verkregen tijdens dergelijke activiteiten:


          (i) worden gebruikt om een samenwerking te bewerkstelligen tussen de InControl Remote Smartphone-App, Live-functionaliteiten of de My Land Rover InControl-website met een ander softwareprogramma;

        

         (ii) niet onnodig worden vrijgegeven of gecommuniceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eventuele externe partijen; en


        (iii) niet worden gebruikt om hiermee software te maken die voor een aanzienlijk deel lijkt op de InControl Remote Smartphone-App, Live-functionaliteiten of de My Land Rover InControl-website.


      (e) het InControl-pakket gebruiken of toestaan dat iemand anders het gebruikt op een onwettige manier, voor onrechtmatige doeleinden of op een manier die niet in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden, of frauduleus of kwaadwillend te werk gaan, bijvoorbeeld door de InControl Remote Smartphone-App, Live-functionaliteiten of de My Land Rover InControl-website te hacken of er kwaadwillende code in te plaatsen, met inbegrip van virussen of schadelijke gegevens, of dit bij een besturingssysteem te doen;


      (f) inbreuk maken op onze intellectuele-eigendomsrechten of die van een externe partij met betrekking tot uw gebruik van het InControl-pakket (tot de mate waarin dergelijk gebruik niet is toegestaan door deze Algemene Voorwaarden);


     (g) de InControl-verbindingsservices gebruiken op een manier die onze systemen of beveiliging, of die van onze Netwerkprovider, kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, benadelen of compromitteren, of andere gebruikers van de Netwerkprovider storen;


     (h) de InControl-services of software gebruiken in verband met internetchat, peer-to-peer-bestandsdeling ('P2P'), BitTorrent, of een netwerk met een proxyserver; spammen, het versturen van ongewenste massamails of commerciële berichten of in het kader van het onderhouden van enige vorm van een e-mailserver;


     (i) de SIM's of eventuele op de SIM's aanwezige software reverse engineeren, decompileren, demonteren, of op een andere manier proberen de bron- of objectcode van de SIM's of eventuele andere software die aanwezig is op de SIM's te achterhalen;


     (j) het InControl-pakket doorverkopen of (laten) gebruiken om services te verlenen aan externe partijen anders dan de ingezetenen van het Voertuig op het moment van gebruik van het InControl-pakket;


    (k) de Ingebouwde SIM gebruiken voor andere doeleinden dan voor de InControl-verbindingsservice, tenzij dat gebruik specifiek en schriftelijk door ons is toegestaan;


    (l) het gebruik van de SIM's toestaan om de werking van het Mobiel Netwerk of de kwaliteit van het Mobiel Netwerk in gevaar te brengen, te storen of te onderbreken, of om inbreuk te maken op de integriteit of beveiliging van een eventueel telecommunicatie- of IT-netwerk, -dienst of -systeem;


   (m) de SIM's op een andere manier gebruiken of kopiëren dan specifiek is toegestaan volgens deze Algemene Voorwaarden;


   (n) de InControl-verbindingsservices op een manier gebruiken waarbij de transmissie van gesproken tekst/spraak is vereist (waaronder het Voice Over Internet Protocol, VoiP) anders dan zoals gedefinieerd bij 'Spraak' hierboven, tenzij expliciet toegestaan door ons; of


   (o) de InControl-services zodanig gebruiken dat u een service aanbiedt waarbij u toegang biedt tot een openbaar IP- of internetadres via een proxy-gateway of anderszins.


6.4   U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en die van uw passagiers bij het gebruik van het InControl-pakket, evenals voor de beveiliging van uw Voertuig en uw bezittingen. U mag de InControl-services, in het bijzonder de InControl Remote Smartphone-App en Live- functionaliteiten, uitsluitend gebruiken als dat op een veilige manier mogelijk is. Wij wijzen elke verantwoordelijk met betrekking tot overlijden, persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door het niet-nakomen van dit artikel van de hand.


6.5   Als u het InControl-pakket gebruikt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat internettransacties nooit volledig privé of veilig kunnen zijn. Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij en onze serviceproviders hebben getroffen, kunnen wij niet garanderen dat gegevens die worden verstrekt via internet met de InControl-services niet toegankelijk zijn voor of kunnen worden onderschept door anderen.


7.   Intellectuele-eigendomsrechten


7.1   U erkent dat alle intellectuele-eigendomsrechten in de InControl Remote Smartphone-App, Live-functionaliteiten en de My Land Rover InControl-website waar dan ook ter wereld, aan ons toebehoren of in licentie zijn verstrekt aan ons, dat rechten in de InControl Remote Smartphone-App en Live-functionaliteiten in licentie worden verstrekt aan u (niet verkocht), en dat u geen rechten hebt op of belang hebt in de InControl Remote Smartphone-App of Live-functionaliteiten anders dan in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.


7.2   Sommige softwareonderdelen die worden gebruikt in de InControl Remote Smartphone-App, de Live-functionaliteiten en op de My Land Rover InControl-website zijn open source-software en de intellectuele-eigendomsrechten daarvan zijn in het bezit van externe partijen. Met uitzondering van dergelijke open source-softwareonderdelen, erkent u dat u geen recht hebt op toegang tot enig deel van het InControl-pakket in broncodevorm.


8.   Beschikbaarheid en gebruik van de InControl-services 


8.1   Om gebruik te kunnen maken van de InControl-services moet uw Voertuig zijn voorzien van een geïntegreerd telematica-apparaat dat Global Navigation Satellite System ('GNSS')-signalen ontvangt en gebruikmaakt van draadloze netwerken om te communiceren met onze serviceproviders.


8.2   Met inachtneming van het bepaalde in artikelen 8.5, 8.6 en 8.7, geldt het volgende:


           (a) de InControl Remote Smartphone-App kan in alle landen worden gebruikt bij inschakeling van gegevensroaming op uw apparaat of als u verbonden bent met Wi-Fi. Let op: er kunnen aanzienlijke kosten zijn verbonden aan internationale dataroaming. Deze kosten komen voor uw eigen rekening;


           (b) de 'SOS-Noodoproep'-service is beschikbaar in het land waarin u zich hebt aangemeld voor de InControl-services en in landen waarin het noodnummer 112 wordt ondersteund. Onthoud dat in landen waarin het noodnummer 112 wordt ondersteund, er een telefonisch gesprek tot stand wordt gebracht maar geen locatiegegevens worden verzonden;


           (c) de 'Optimised Land Rover Assistance'-service is beschikbaar in het land waarin u zich hebt aangemeld voor de InControl-services en in landen die vallen onder uw Land Rover assistance dekking;


           (d) de 'InControl Secure'-service is beschikbaar in het land waarin u zich hebt aangemeld voor de InControl-services en in heel Europa;


           (e) de 'Live'-service kan in elk land waarin u beschikt over een geschikte gegevensverbinding worden gebruikt.


8.3   Indien u de 'InControl Secure’-service hebt aangeschaft, dient u het volgende in aanmerking te nemen:


           (a) in het geval uw Voertuig wordt gestolen en u gebruikmaakt van de 'InControl Secure’-service, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de politie en om een aangiftenummer te vragen, nadat u de diefstal van uw Voertuig hebt bevestigd aan het Land Rover InControl tracking centrum;


           (b) u erkent dat de 'InControl Secure’-service wordt aangeboden om u te helpen om de locatie van uw Voertuig op te sporen en dat dit niet het daadwerkelijke terughalen van uw Voertuig behelst. Dit betekent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige schade die wordt toegebracht aan uw Voertuig voorafgaand aan of tijdens het opsporen van uw Voertuig op de aangegeven locatie;


           (c) wij kunnen niet garanderen dat, door gebruik te maken van de 'InControl Secure’-service, uw Voertuig wordt gevonden en wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties of nalatigheden van de serviceprovider die het Voertuig opspoort, van de politie of van enige andere partij;


           (d) u erkent dat uw aanschaf van de 'InControl Secure’-service de politie niet verplicht tot intensievere actie of actie in een andere vorm dan voor andere burgers geldt; en


           (e) u kunt de locatie van uw Voertuig niet verkrijgen van ons en/of van de serviceprovider die het gestolen Voertuig opspoort. Door gebruik te maken van de ‘InControl Secure’-service gaat u ermee akkoord dat deze informatie wel door de serviceprovider kan worden verstrekt aan de politie.


8.4   U kunt de periode selecteren waarvoor de 'service modus' of 'transport modus' wordt geactiveerd. Deze functies worden automatisch uitgeschakeld zodra de geselecteerde periode is verstreken. Als er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan uw Voertuig of uw Voertuig langer dan de ingestelde periode wordt vervoerd, moet u de functie dus opnieuw activeren.


8.5   De 'Optimised Land Rover Assistance'-service is niet beschikbaar als een actief SOS-Noodoproepgesprek plaatsvindt via de InControl-services. De 'Live'-service is niet beschikbaar terwijl een actief SOS-Noodoproepgesprek of een Optimised Land Rover Assistance-gesprek plaatsvindt en gedurende korte tijd daarna.


8.6    Als u Wi-Fi-hotspot hebt aangeschaft of Wi-Fi-hotspot gebruikt tijdens een eerste gratis proefperiode, onthoud dan dat:


            (a) de Wi-Fi-verbinding niet altijd beschikbaar is en afhankelijk is van het signaal van uw mobiele netwerkprovider. Wij hebben geen invloed op de kwaliteit van de Wi-Fi verbinding;


            (b) de Wi-Fi-verbinding niet beschikbaar is terwijl SOS-Noodoproep-, Optimised Land Rover Assistance- of InControl Secure-services worden gebruikt. De Wi-Fi-verbinding is eveneens niet beschikbaar gedurende dertig minuten na afloop van een SOS-Noodoproepgesprek en Optimised Land Rover Assistance-gesprek of tot de serviceprovider die het gestolen Voertuig opspoort het actieve InControl Secure-dossier sluit;


8.7   De InControl-services worden aan u verstrekt met redelijke vaardigheid en zorg, en we doen er binnen het redelijke alles aan om de InControl-services 24 uur per dag, 7 dagen per week aan u beschikbaar te stellen. U dient echter te erkennen dat:


             (a) wij niet kunnen garanderen dat de InControl-services (of een van de functies ervan) of de My Land Rover InControl-website vrij is van fouten of doorlopend beschikbaar is. De beschikbaarheid en functionaliteit van welke InControl-service dan ook is afhankelijk van de netwerkdekking en andere factoren gerelateerd aan uw Voertuig. De InControl-services zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar (bijvoorbeeld in afgelegen of omheinde gebieden) en ondervinden mogelijk hinder van obstructies zoals heuvels, hoge gebouwen en tunnels. Bovendien is het 2G, 3G en/of 4G mobiele signaal of GNSS (GPS) mogelijk niet altijd beschikbaar, hetgeen de werking en beschikbaarheid van de InControl-services kan beïnvloeden. Raadpleeg de handleiding van het Voertuig voor meer informatie over de factoren die de beschikbaarheid en functionaliteit van de InControl-services beïnvloeden;


             (b) de InControl-services mogelijk niet werken als uw Voertuig (en de telematica-besturingsunit in uw Voertuig) niet is onderhouden en niet bedrijfsklaar is;


             (c) de werking van de 'SOS-Noodoproep'-service, de 'Optimised Land Rover Assistance'-service en de 'InControl Secure'-service afhankelijk is van de goed werkende telematica-regeleenheid in het Voertuig. Indien, derhalve, de telematica-regeleenheid beschadigd is of verwijderd wordt, kunnen de InControl-services niet beschikbaar worden gesteld;


             (d) de InControl-services mogelijk gedurende bepaalde perioden van onderhoud en/of aanpassingen aan de InControl-services (met inbegrip van eventuele telecommunicatienetwerken) hinder ondervinden van storing en/of offline zijn;


9.    Live-functionaliteiten  


9.1   Met de 'Live'-service hebt u toegang tot Live-functionaliteiten in uw Voertuig. We hebben de Live-functionaliteiten geselecteerd en beschikbaar gesteld opdat onze klanten hiervan kunnen profiteren. Live-functionaliteiten zijn toegankelijk via de website van onze 'Live'-serviceprovider.


9.2   Live-functionaliteiten worden verstrekt door ons of door onze erkende externe providers. Elke Live-app is mogelijk (ook) onderhevig aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de desbetreffende externe provider (naast deze Algemene Voorwaarden). Indien van toepassing, dient u de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de externe provider(s) te lezen en accepteren voor toegang tot en gebruik van de desbetreffende Live- functionaliteiten.


9.3   Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige afspraken of overeenkomsten tussen u en de externe providers van de Live-functionaliteiten en u maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Live-functionaliteiten. U bent bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor de betaling van eventuele kosten voor Live-functionaliteiten die u downloadt of waarop u zich abonneert.


9.4   Het aanbod aan Live-functionaliteiten dat beschikbaar is in uw InControl-pakket en Voertuig is kan van tijd tot tijd onderhevig zijn aan verandering. Wij behouden ons het recht voor om (toegang tot) de Live-functionaliteiten wanneer dan ook en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen.


9.5   We kunnen de nauwkeurigheid, kwaliteit, prestaties, beschikbaarheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de Live-functionaliteiten niet garanderen. Wij kunnen ook niet garanderen dat de Live-functionaliteiten altijd vrij zijn van fouten, up-to-date zijn, of mogen worden gebruikt volgens de lokale wetgeving in alle landen.


10.   Serviceproviders, lokale autoriteiten en hulpdiensten


10.1   Om u de InControl-services te kunnen aanbieden, werken wij samen met verschillende serviceproviders (waaronder netwerkproviders), de politie en hulpdiensten. Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd van serviceprovider wisselen.


10.2   Wij zijn niet verantwoordelijk voor de daden of nalatigheden van derden, zoals externe serviceproviders, de politie of hulpdiensten.


10.3   Met uitzondering van een rechtstreeks met een externe partij afgesloten overeenkomst, hebt u geen wettelijke relatie met onze serviceproviders. U bent geen externe begunstigde van enige overeenkomst tussen ons en de serviceproviders. Dit betekent dat u geen rechten kunt onlenen aan deze overeenkomsten.


11.   Beperking van aansprakelijkheid als u een zakelijke klant bent


11.1   U erkent dat het InControl-pakket niet is ontwikkeld om te voldoen aan uw individuele vereisten en dat het derhalve uw eigen verantwoordelijkheid is om, voor zover mogelijk, ervoor te zorgen dat het InControl-pakket aan uw vereisten voldoet.


11.2   Wij verstrekken het InControl-pakket uitsluitend voor intern gebruik binnen uw bedrijf en u gaat ermee akkoord dat u het InControl-pakket niet gebruikt voor wederverkoop.


11.3   Met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden, zijn wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk (hetzij middels een contract, een onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid), voor de volgende schade:


             (a) winstderving, dalende verkoop, zakelijk verlies of gederfde omzet;


             (b) onderbreking van de bedrijfsvoering;


             (c) verlies van beoogde besparingen;


             (d) verlies of beschadiging van gegevens of informatie;


             (e) gemiste bedrijfskansen, verlies van goodwill of beschadiging van reputatie; of


             (f) enige indirect(e) of voortvloeiend(e) verlies of -schade.


11.4   Anders dan de schade zoals uiteengezet in artikel 11.3 (waarvoor wij niet aansprakelijk zijn), zal onze maximale totale aansprakelijkheid in verband met deze Algemene Voorwaarden en het InControl-pakket (hetzij middels een contract, een onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins) in alle gevallen beperkt zijn tot een geldbedrag gelijk aan 100% van de bedragen die door u aan ons zijn betaald voor het InControl-pakket. Dit maximum is niet van toepassing op het bepaalde in artikel 11.5 van deze Algemene Voorwaarden.


11.5   Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor:


             (a) overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van onze nalatigheid;


             (b) fraude of frauduleuze praktijken;


             (c) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de Engelse wetgeving.


11.6   Deze Algemene Voorwaarden omvatten de volledige omvang van onze verplichtingen en onze aansprakelijkheid met betrekking tot de verstrekking van het InControl-pakket. Met uitzondering van die gevallen waarin dit uitdrukkelijk en schriftelijk door ons wordt vermeld, zijn er geen omstandigheden, garanties, vertegenwoordigingen of andere voorwaarden, expliciet of impliciet, die bindend zijn voor ons. Enige omstandigheid, garantie, vertegenwoordiging of andere voorwaarde met betrekking tot de verstrekking van het InControl-pakket die anderszins geïmplementeerd of opgenomen is in deze Algemene Voorwaarden als gevolg van status, gewoonterecht of anderszins, wordt, voor zover toegestaan op grond van de wet, uitgesloten.


12.   Beperking van aansprakelijkheid als u een consument bent  


12.1     U erkent dat het InControl-pakket niet is ontwikkeld om te voldoen aan uw individuele vereisten en dat het derhalve uw eigen verantwoordelijkheid is om, voor zover mogelijk, ervoor te zorgen dat het InControl-pakket aan uw vereisten voldoet.


12.2      Met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.3 en 12.5 en artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden, geldt dat wij, in het geval wij ons niet houden aan deze Algemene Voorwaarden, verantwoordelijk zijn voor het verlies of de schade die u lijdt als dit/deze het onomstotelijke resultaat is van onze schending van deze Algemene Voorwaarden of onze nalatigheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige onvoorziene schade of onvoorzien verlies. Verlies of schade is te voorzien als het een logische consequentie is van onze schending van deze Algemene Voorwaarden of als het verlies of de schade verwacht werd door u en ons ten tijde van de activering van uw InControl-pakket.


12.3     Wij verstrekken het InControl-pakket uitsluitend voor thuis- en privégebruik. U gaat ermee akkoord het InControl-pakket niet voor enige commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden te gebruiken, en wij zijn niet aansprakelijk voor enige zakelijke schade die u lijdt (waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, gemiste bedrijfskansen, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen).


12.4    Wij sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele manier uit en beperken deze evenmin voor:


                 (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;


                 (b) fraude of frauduleuze praktijken;


                 (c) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de Engelse wetgeving.


 12.5     Met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden, is onze maximale totale aansprakelijkheid op grond van of in verband met deze Algemene Voorwaarden en het InControl-pakket (hetzij middels een contract, een onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins) is in alle gevallen beperkt tot een geldbedrag gelijk aan de bedragen die door u aan ons zijn betaald voor het InControl-pakket. Deze beperking geldt niet voor de gevallen genoemd in artikel 12.4 van deze Algemene Voorwaarden.


13.    Gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben  


13.1    Met een 'gebeurtenis waarover wij geen controle hebben', bedoelen wij een gebeurtenis of voorval die of dat redelijkerwijs buiten onze controle valt en negatieve gevolgen heeft voor uw gebruik van het InControl-pakket, waaronder, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere industriële actie door externe partijen, burgerlijke opstand, rellen, een invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (verklaard of niet) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, een explosie, storm, vloed, aardbeving, instorting, epidemie of andere natuurramp, het uitvallen van openbare of privé-telecommunicatienetwerken of handelingen, of nalatigheden van de politie of de hulpdiensten.


13.2    Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig onvermogen om onze verplichtingen na te komen, of een vertraging in het nakomen hiervan, volgens deze Algemene Voorwaarden in het geval van een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben.


13.3    Als een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben plaatsvindt waardoor wij onze verplichtingen volgens deze Algemene Voorwaarden niet kunnen nakomen:


                (a) nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om u te waarschuwen; en


                (b) worden onze verplichtingen volgens deze Algemene Voorwaarden opgeschort en de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen verlengd gedurende de duur van de gebeurtenis waarover wij geen controle hebben. In het geval de gebeurtenis waarover wij geen controle hebben invloed heeft op de prestaties van InControl-services voor u, starten wij de InControl-services zo snel als redelijkerwijs mogelijk is opnieuw op na de gebeurtenis waarover wij geen controle hebben.


13.4     U hebt het recht om contract dat u met ons heeft voor het InControl-pakket onmiddelijk te beëindigen als een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben plaatsvindt en u niet langer wil dat wij u de InControl-services verstrekken.


14.    Beëindiging of opschorting van de InControl-services door ons


14.1    In het geval u (of, waar relevant, een Gebruiker van uw Voertuig):


                (a) een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden schendt;


                (b) een consument bent en failliet gaat; of


                (c) een zakelijke klant bent en uw bedrijf, firma of organisatie surseance van betaling aanvraagt, failliet gaat of indien een curator of bewindvoerder wordt aangesteld over bepaalde of alle bezittingen,


            hebben wij het recht om de uitvoering van de InControl-services (of een deel daarvan) onmiddellijk te beëindigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de redelijke kosten die wij oplopen als gevolg van een schending door u van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (inclusief eventuele redelijke kosten die wij oplopen in verband met enige verwijdering van de hardware die is geïnstalleerd in uw Voertuig voor het verstrekken van de InControl-services).


14.2    Als u een van de bepalingen schendt zoals vermeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, gerelateerd aan de InControl-verbindingsservices, heeft onze Netwerkprovider het recht om de InControl-verbindingsservices onmiddellijk op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U bent aansprakelijk voor de redelijke kosten die onze Netwerkprovider oploopt als gevolg van een dergelijke schending.


14.3   Wij hebben het recht om uw gebruik van de InControl-services onmiddellijk te beëindigen als we, om welke reden dan ook, stoppen met het aanbieden van de InControl-services in uw land of aan onze klanten in het algemeen.


15.    Beëindiging van de InControl-services door u


15.1   Zodra u de InControl-services hebt geactiveerd, kunt u de InControl-services uitsluitend vóór de einddatum van uw abonnement beëindigen als: -


               (a) wij enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden in ernstige mate schenden;


               (b) u een consument bent en wij surseance van betaling aanvragen of een curator of bewindvoerder wordt aangesteld over onze bezittingen;


               (c) wij enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de InControl-services zodanig wijzigen dat u een aanzienlijk nadeel oploopt, zoals weergegeven in artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden;


               (d) wij worden getroffen door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, zoals weergegeven in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.


            Als u de services wilt beëindigen volgens dit artikel, moet u ons dat melden in overeenstemming met artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.


15.2     Als u uw Voertuig niet meer in bezit hebt of niet meer gebruikt (bijvoorbeeld als u het Voertuig verkoopt, de lease afloopt of als u het Voertuig kwijtraakt of het wordt gestolen), dient u:


               (a) uw Voertuig te verwijderen van uw InControl-services-account;


               (b) indien mogelijk uw gebruikersprofiel, evenals eventuele opgeslagen instellingen, apps, informatie en persoonsgegevens te verwijderen uit het voertuig;


               (c) indien mogelijk ervoor zorgen dat de ‘onthoud mijn gegevens’-functie voor bepaalde functies van het InControl-pakket wordt uitgeschakeld en/of u bent afgemeld bij deze functies.


15.3      Als u uw Voertuig niet meer in bezit hebt of niet meer gebruikt, terwijl een abonnement op de 'SOS-Noodoproep'-service, de 'Optimised Land Rover Assistance'-service en/of de 'InControl Secure'-service nog actief is, worden deze services automatisch aangeboden aan de nieuwe eigenaar van uw Voertuig voor het restant van de abonnementsperiode, voor zover de nieuwe eigenaar de set-up van een eigen InControl-services-account heeft voltooit (ook indien u zelf uw Voertuig uit uw account hebt verwijderd). Eventueel resterende abonnementskosten blijven in dat geval voor rekening van uzelf. Om de 'Live'-service en Wi-Fi-hotspot te gebruiken, dient de nieuwe eigenaar een eigen account voor de InControl-services aan te maken en te activeren en dient hij een gekoppeld gegevensplan te hebben.


15.4     Op de de einddatum van uw abonnement of bij een eerdere beëindiging van uw abonnement op de InControl-services:


                (a) vervallen alle rechten die u waren toegekend op grond van deze Algemene Voorwaarden;


                (b) hebt u geen toegang meer tot de InControl-services; en


                (c) dient u de InControl Remote Smartphone-App te wissen of te verwijderen van alle apparaten waarop de InControl Remote Smartphone-App is geïnstalleerd, en dient u alle kopieën van de InControl Remote Smartphone-App die u in uw bezit, bewaring of beheer hebt, te vernietigen.


15.5    Na de einddatum van uw abonnement of bij een eerdere beëindiging van uw abonnement op het InControl-pakket, verwijderen wij mogelijk alle records en gegevens in ons bezit of in ons beheer over uw InControl-services zonder enige aansprakelijkheid jegens u. Wij verwijzen in dit verband ook naar ons Privacybeleid.


16.      Contact met ons opnemen


16.1    Als u een consument bent en vragen of klachten hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Land Rover-dealer.


16.2    Als u een consument bent en schriftelijk contact met ons wilt opnemen, kunt u uw bericht opsturen naar onderstaand adres of naar een erkende Land Rover-dealer die u een schriftelijke ontvangstbevestiging zal sturen.


               JAGUAR LAND ROVER LIMITED
               p/a the Company Secretary
               Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF
               Verenigd Koninkrijk


16.3     Als wij contact met u moeten opnemen of u een schriftelijke kennisgeving willen doen toekomen, doen wij dat per e-mail of per post naar het adres dat u hebt verstrekt aan de erkende Land Rover-dealer waarvan u uw Voertuig hebt gekocht.


16.4     Onthoud dat als u een zakelijke klant bent, dat enige kennisgeving zoals door u verstrekt aan ons, of door ons aan u, wordt geacht ontvangen en afgeleverd te zijn, 24 uur nadat een e-mail is verzonden, of drie dagen na de postdatum van een brief. In het geval van bezorging van een kennisgeving per brief, is het voldoende om te bewijzen dat een dergelijke brief juist was geadresseerd, voorzien was van voldoende porto en op de post is gedaan, en in het geval van een e-mail dat een dergelijke e-mail is verzonden naar het gespecificeerde e-mailadres van de geadresseerde.


17.      Overige belangrijke voorwaarden


17.1    Het is mogelijk dat wij onze rechten en plichten onder deze Algemene Voorwaarden overdragen aan een derde, maar dit heeft geen effect op uw rechten of onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden.


17.2    U mag uw rechten of uw plichten onder deze Algemene Voorwaarden alleen overdragen aan een andere (rechts)persoon als wij daarvoor schriftelijke toestemming hebben gegeven.


17.3    De overeenkomst voor het InControl-pakket geldt tussen u en ons. Niemand anders heeft enig recht om deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, met uitzondering van de netwerkbeheerder die artikel 14.2 tegen u kan afdwingen.


17.4   De volgende artikelen van deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing na het einde van uw abonnement: 5, 6, 7, 9, 10,2, 11, 12, 13, 14, 15 en 17.


17.5   Elk van deze artikelen in deze Algemene Voorwaarden staat op zichzelf. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een artikel onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende artikelen volledig van kracht.


17.6   Indien wij er niet in slagen u uw verplichtingen volgens deze Algemene Voorwaarden na te laten komen, of als wij onze rechten met betrekking tot u niet afdwingen, of als wij daarin erg langzaam zijn, betekent dat niet dat wij onze rechten met betrekking tot u verzaken en betekent dit evenmin dat u zich niet hoeft te houden aan deze verplichtingen. Als wij een schending van deze Algemene Voorwaarden door u wel door de vingers zien, delen wij u dat schriftelijk mede, en dat wil niet zeggen dat wij een latere schending door u eveneens door de vingers zullen zien.


17.7   Onthoud dat als u een consument bent, dat dit contract tussen u en ons voor uw gebruik van het InControl-pakket valt onder de Engelse wetgeving. Dit betekent dat enige geschillen of eisen als gevolg van of in verband met deze Algemene Voorwaarden vallen onder de Engelse wetgeving. U en wij gaan ermee akkoord dat de rechtbanken van Engeland and Wales de niet-exclusieve jurisdictie hebben. Dit betekent dat u ook gerechtelijke stappen kunt nemen in Nederland.


17.8   Indien u een zakelijke klant bent, vallen deze Algemene Voorwaarden, het onderwerp daarvan en de samenstelling ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of eisen) onder de Engelse wetgeving. We gaan er beiden mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben.

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen in overeenstemming met de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Verbruik onder 'real-world'-omstandigheden kan verschillen.