ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY (WITH THE INSTITUTE OF BRITISH GEOGRAPHERS)

Land Rover steunt al meer dan 25 jaar de Royal Geographical Society (with IBG). De Royal Geographical Society werd in 1830 opgericht als mondiaal centrum voor geografie. Het ondersteunt onderzoek, educatie, expedities en veldwerk, en bevordert betrokkenheid van het publiek bij en geïnformeerd plezier beleven aan onze wereld. Land Rover ondersteunt veldwerk en expeditie-activiteiten, van het verstrekken van auto's en expertise tot het financieren van onderzoek en training, met daarnaast het verstrekken van de Land Rover Bursary.

Land Rover Bursary

Land Rover's partnership ondersteunt Geography Outdoors; het centrum dat veldonderzoek, exploratie en leren in de natuur ondersteunt. Land Rover biedt financiële ondersteuning en leent een auto uit aan de Society om veldwerk, universiteiten en middelbare scholen te bezoeken. Dit ondersteunt het streven van de Society om goed gepland, veilig georganiseerd, hoogwaardig veldwerk op te zetten, dat het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling van studenten bevordert en tot het hart van geografische educatie maakt. De financiële bijdrage van Land Rover helpt om het jaarlijkste 'Explore'-weekend mogelijk te maken en stelt onderzoekers in staat om Land Rover offroad-cursussen en veiligheidstrainingen te volgen.

Samen kennen de twee organisaties jaarlijks de Land Rover Bursary toe. Deze studiebeurs bestaat uit het ter beschikking stellen van een Land Rover Defender 110 en een bedrag van 15.000 pond om een team van onderzoekers te ondersteunen bij een geografische reis. Daarnaast kunnen de winnaars van de beurs een aanvraag indienen voor een extra bedrag van 15.000 pond om voor de expeditie essentiële kosten te dekken. Het doel van de reis is om het team uit te dagen en te inspireren om de geografische kennis over een specifieke omgeving of onderwerp te vergroten. Daarbij moet het gebruik van een Defender 110 essentieel zijn voor het kunnen uitvoeren van de reis.

In samenwerking met de Society biedt Land Rover 4x4-leiderschap en stimuleert de onderneming het op een veilige en verantwoordelijke manier nastreven van kennis en begrip over geografie en leefgemeenschappen.