Elke Land Rover wordt geleverd met de volgende garanties: 5 jaar of 150.000 km, 3 jaar lakgarantie en 6 jaar anti- corrosiegarantie (perforatie). Op de hoogspanningsaccu's van onze Plug-in hybrid-modellen (PHEV) geldt bovendien een garantie van 6 jaar of 100.000 km.

Om aanspraak te maken op de garantiebepalingen, dient u de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant na te leven en onderhoud en reparaties uit te laten voeren door een officiële Land Rover dealer of erkend reparateur.

DEKKING & VOORDELEN

5 JAAR GARANTIE

 •  

  Elke nieuwe, door Land Rover Nederland B.V. geleverde, Land Rover heeft 5 jaar volledige fabrieksgarantie met een maximum van 150.000 km en 6 jaar carrosseriegarantie op doorroesten, plus – indien voorzien van een Nederlands kenteken – een uitgebreide 24-uurs hulpverlening bij eventuele pech onderweg: Land Rover Assistance.

   

   

  Garantie op de auto 

   

  Als een onderdeel van de auto als gevolg van een fabricagefout gerepareerd of vervangen moet worden, zal dit onderdeel geheel kosteloos door een Land Rover dealer of Land Rover Service Partner worden gerepareerd of vervangen, ongeacht of de auto tijdens de garantieperiode eventueel van eigenaar is veranderd. 

   

  Defecten aan banden zijn apart gedekt door de verzekering van de bandenfabrikant. Uw Land Rover dealer of Land Rover Service Partner zal u echter behulpzaam zijn bij een garantieclaim met betrekking tot de banden. 

   

  Gedurende alle onder garantie vallende reparaties die door een Land Rover dealer of Land Rover Service Partner worden uitgevoerd, worden uitsluitend, originele door Land Rover goedgekeurde onderdelen gebruikt. Alle vervangen onderdelen worden het eigendom van Land Rover. 

   

  Uw Land Rover dealer of Land Rover Service Partner geeft u graag meer informatie over de garantie op uw auto. 

   

  Garantieperiode 

   

  De garantie begint op de dag dat de auto wordt afgeleverd aan de eerste klant en geldt voor vijf jaar of 150.000 kilometer, al naargelang het eerst wordt bereikt.

   

  Let op: de garantieperiode voor demonstratieauto’s van de dealer begint op de dag dat de auto in gebruik wordt genomen (niet op de dag waarop de auto voor het eerst aan een particuliere klant wordt verkocht). 

   

  Garantie op accessoires

   

  Voor originele Land Rover-accessoires die door een erkende Land Rover dealer zijn gemonteerd op een nieuwe auto, of binnen 1 maand/1.600 km na levering (al naargelang het eerst wordt bereikt), geldt een garantieperiode en -dekking van 3 jaar/100.000 km, eveneens al naargelang het eerste wordt bereikt.

GARANTIE OP GELAKTE OPPERVLAKKEN

 •  

  Garantie op gelakte oppervlakken

   

  Als aan de gelakte oppervlakken van de carrosserie van de auto aandacht moet worden besteed als gevolg van gebreken in materialen, toepassingen of toepassingsmethoden, dan zullen eventueel noodzakelijke reparaties – geheel gratis en ongeacht het feit of de auto gedurende de garantieperiode in andere handen is overgegaan – door een Land Rover dealer of Land Rover Service Partner worden uitgevoerd. 

   

   

  Wat is de garantieperiode?

   

  De garantie op gelakte oppervlakken begint op hetzelfde moment als de garantie op de auto. Deze garantie heeft een looptijd van drie jaar. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over de garantie op gelakte oppervlakken van uw auto.

ANTI-CORROSIE GARANTIE

 •  

  Anti-corrosie garantie

   

  Als enig onderdeel van de carrosserie van de auto is geperforeerd door roest/corrosie, waardoor een dergelijk paneel geheel wordt doordrongen, zal het betreffende paneel of zullen de betreffende panelen – geheel gratis en ongeacht het feit of de auto gedurende de garantieperiode in andere handen is overgegaan – worden gerepareerd of vervangen door een Land Rover dealer of Land Rover Service Partner.

   

  De term ‘perforatie’ betekent een gat dat geheel door de carrosserie is gedrongen en dat is veroorzaakt door corrosie vanaf de binnen- of onderkant als gevolg van productiegebreken of materiaaldefecten.

   

  De auto moet minstens eenmaal per jaar bij een officiële Land Rover dealer of Land Rover Service Partner worden gebracht voor een preventieve controle.

   

   

  Wat is de garantieperiode?

   

  De anti-corrosie garantie begint op hetzelfde moment als de garantie op de auto. Deze garantie heeft een looptijd van zes jaar. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over de garantie op gelakte oppervlakken van uw auto.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE EIGENAAR

 •  

  Verantwoordelijkheden van de eigenaar

   

  In uw instructieboekje en onderhoudsboekje worden de juiste verzorging en het gebruik van de auto beschreven. Het juiste onderhoud en gebruik van uw auto zijn een goede voorzorg tegen belangrijke reparatiekosten die het gevolg zijn van misbruik, verwaarlozing of onvoldoende onderhoud. Daardoor kan ook de inruilwaarde worden verhoogd, wanneer uw auto wordt verkocht of ingeruild.

   

   

  Zorg ervoor dat het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd, waaronder het regelmatig reinigen van de carrosserie en dat de gebruikte materialen voldoen aan de voorschriften van Land Rover. Nalatigheid in het laten uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud volgens de onderhoudsintervallen van Land Rover maakt garantie op de getroffen onderdelen ongeldig.

   

   

  Zodra een defect wordt geconstateerd dient u ervoor te zorgen dat uw auto – zodra dit praktisch mogelijk is – voor het uitvoeren van onder garantie vallende reparaties, wordt aangeboden aan een Land Rover dealer of Land Rover Service Partner. Hierdoor zullen de gevolgen van een defect op uw auto en de aard van de uit te voeren reparatie gunstig worden beïnvloed.

   

   

  Zorg ervoor dat afschriften van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden bewaard bij de auto en dat de bevestiging van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden altijd wordt geregistreerd in uw onderhoudsboekje.

GARANTIE IN HET BUITENLAND

 •  

  Garantie in het buitenland

   

  Land Rover beschikt over een volledig servicenetwerk in de meeste landen. Door iedere Land Rover dealer of Service Partner kunnen reparaties worden uitgevoerd die vallen onder de Land Rover garantie. Onder normale omstandigheden zult u niet hoeven te betalen voor garantiewerkzaamheden op het moment dat die worden uitgevoerd door een Land Rover dealer of Land Rover Service Partner.

   

  Gedurende lange reizen blijft het uw verantwoordelijkheid om het onderhoudsboekje en het garantievoordeelboekje te kunnen overleggen die zijn verstrekt met uw auto (met dit document wordt bevestigd dat u recht hebt op garantiedekking, het betreffende onderhoud en de onderhoudsmaterialen). Bent u daartoe niet in staat, dan dient de Land Rover dealer of Land Rover Service Partner advies in te winnen bij Land Rover of de plaatselijke importeur of nationale verkooporganisatie.

   

  Onder buitengewone omstandigheden kan u worden gevraagd om reparaties die in feite worden gedekt door de Land Rover garantie te voldoen. In dat geval dient u de factuur en, indien dat praktisch mogelijk is, eventueel vervangen onderdelen te bewaren zodat – na uw thuiskomst – uw plaatselijke Land Rover dealer of Land Rover Service Partner zorg kan dragen voor snelle terugbetaling indien dat van toepassing is.

   

  Een claim indienen

   

  Indien u een garantieclaim wilt indienen, bezoek dan uw Land Rover dealer of Land Rover Service Partner en zorg dat u uw onderhoudsboekje en garantievoordeelboekje kunt overleggen. In de meeste gevallen zal de Land Rover dealer of Land Rover Service Partner de garantie direct kunnen uitvoeren. Het kan echter gebeuren dat in bepaalde uitzonderingsgevallen eerst autorisatie van Land Rover nodig is, voordat de Land Rover dealer of Land Rover Service Partner de reparatie mag uitvoeren.

   

  Hulp of advies nodig?

   

  Indien u nog vragen hebt over ongeacht welk aspect van de garantie, neem dan contact op met uw Land Rover dealer of Land Rover Service Partner.

UITZONDERINGEN

 •  

  Voertuiggarantie

   

   

  Gedurende het uitvoeren van de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden vallen onder de voertuiggarantie geen onderdelen of componenten die eventueel moeten worden afgesteld of vervangen naar aanleiding van normaal gebruik/slijtage (tenzij de vereiste werkzaamheden het directe resultaat zijn van een fabricagefout).

   

  Dit is van toepassing op de volgende onderdelen:

  - Het verwisselen of bijvullen van éénmalig bruikbare vloeistoffen, zoals olie, antivries, remvloeistof, ruitensproeiervloeistof en het koelmiddel dat wordt toegepast in de airconditioning

  - Wisserbladen

  - Olie-, lucht-, pollen- en brandstoffilter

  - Alle gloeilampjes, met uitzondering van de gloeilampen voor de xenonkoplampen en de instrumentenverlichting

  - Drijfriemen – vervanging of afstelling

  - Wieluitlijning/balancering

  - Smering

  - Motorafstelling – bougies

  - Vervangen van remblokjes/remschoenen/remschijven als gevolg van slijtage

  - Afstandsbediening – batterijen

   

  Land Rover kan niet aansprakelijk worden gesteld voor reparaties of vervangingen die het directe resultaat zijn van:

   

  - Normale slijtage

  - Het niet voldoen aan de juiste onderhoudsvereisten en -intervallen van het voertuig in overeenstemming met de onderhouds- en service-instructies die door Land Rover zijn verstrekt

  - Bijtanken met de verkeerde brandstof, bijvoorbeeld benzine in plaats van diesel of omgekeerd

  - Het gebruik van alternatieve bio-diesel- of bio-ethanolbrandstof in concentraties van meer dan 5 %

  - Het niet gebruiken van door Land Rover gespecificeerde onderdelen of vloeistoffen

  - Schade die het gevolg is van verwaarlozing, ongevallen of onjuist gebruik

  - Ongeoorloofde modificaties aan het voertuig of aan onderdelen of componenten (modificaties die liggen buiten de Land Rover specificaties)

  - Defecten die worden veroorzaakt doordat met het voertuig wordt deelgenomen aan autosport-evenementen of doordat dit wordt gebruikt voor andere doeleinden dan normaal privé- of commercieel gebruik

   

   

  Garantie op gelakte oppervlakken en anticorrosie-garantie

   

   

  Land Rover kan niet aansprakelijk worden gesteld voor reparaties of vervangingen die het directe resultaat zijn van:

   

  - Het niet op de juiste manier onderhouden van de lak en de carrosserie door die lak en carrosserie regelmatig te reinigen in overeenstemming met de door Land Rover verstrekte instructies

  - Het niet op tijd herstellen van beschadigde lak- of corrosieschade die, ten tijde van de jaarlijkse inspectie, door een Land Rover dealer / erkende reparateur is geregistreerd in het onderhoudsboekje

  - Factoren die liggen buiten de controle van Land Rover zoals natuurlijke risico’s (zout, pekel, industriële vervuiling, onweer, stormschade, zure regen) en beschadiging (inclusief steenslag, krassen en het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen)

  - Ongevallenreparaties waarbij materialen of reparatiemethoden worden toegepast die niet zijn goedgekeurd door Land Rover

  - Wijzigingen aan het voertuig waardoor wordt afgeweken van de originele Land Rover specificaties

   

   

  Andere uitzonderingen

   

   

  Van de Land Rover garantie zijn uitdrukkelijk uitgesloten:

   

  - Aansprakelijkheid voor eventueel verloren tijd, ongemak, verlies van transport, of eventuele andere incidentele of consequentiële schade die door u (of derden) kan worden belopen als gevolg van een defect dat wordt gedekt door deze garantie. Daarentegen kunnen sommige van deze aspecten gedekt worden door ons pechverhelpingsprogramma Land Rover Assistance.