WAT IS DIESELEMISSIEVLOEISTOF/AdBlue®?

Dieselemissievloeistof (DEF), ook wel AdBlue® genoemd, is een niet-giftige, kleur- en geurloze en niet-ontvlambare vloeistof. De dieselemissievloeistof wordt vanuit een speciale tank in uw auto in het uitlaatsysteem geïnjecteerd om schadelijke gassen te neutraliseren. De technologie van selectieve katalytische reductie (SCR) wordt vanaf modeljaar 2016 toegepast bij alle Land Rovers met dieselmotor. Dankzij deze technologie wordt de emissie van stikstofoxiden (NOx) met wel 90% verlaagd, waarmee Land Rover aan de normen van de EU6-wetgeving voldoet. Behalve een nieuw soort katalysator is voor de SCR-technologie ook het gebruik van dieselemissievloeistof (DEF) noodzakelijk.

RANGE ROVER

 

HOE U UW AdBlue®-TANK BIJVULT

De vuldop voor de AdBlue®-tank bevindt zich onder de motorkap, aan de bestuurderszijde. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie.

RANGE ROVER SPORT

 

HOE U UW AdBlue®-TANK BIJVULT

De vuldop voor de AdBlue®-tank bevindt zich onder de motorkap, aan de bestuurderszijde. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie.

RANGE ROVER EVOQUE

 

HOE U UW AdBlue®-TANK BIJVULT

De vuldop voor de AdBlue®-tank bevindt zich onder de motorkap aan de bovenzijde van de passagierskant. Raadpleeg het instructieboek van de auto voor meer informatie.

ALL-NEW DISCOVERY

 

HOE U UW AdBlue®-TANK BIJVULT

De vuldop voor de AdBlue®-tank bevindt zich onder de motorkap, aan de bestuurderszijde. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie.

DISCOVERY 4

 

HOE U UW AdBlue®-TANK BIJVULT

De vuldop voor de AdBlue®-tank bevindt zich naast de tankdop aan de rechterzijde van de auto. Raadpleeg het instructieboek van de auto voor meer informatie.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ'S)

VRAAG: HOE KAN IK HET DIESELEMISSIEVLOEISTOF-PEIL/ ADBLUE® CONTROLEREN?

 •   

  De afstand tot de volgende dieselemissievloeistof-bijvulling is te bekijken in het informatiedisplay van het instrumentenpaneel*. Volg hierbij de volgende eenvoudige stappen:

   

  1. Schakel het contact in, maar start de motor niet (Zorg ervoor dat er een geldige Smart Key in de auto aanwezig is en dat het rempedaal niet is ingetrapt. Houd de START/STOP-knop ingedrukt totdat de waarschuwingslampjes op het instrumentenpaneel gaan branden)

  2. Druk op de toets OK van de bedieningselementen op het stuurwiel om het Hoofdmenu te openen. (Bij sommige modellen moet de toets OK herhaaldelijk worden ingedrukt totdat Driver Assistance wordt weergegeven)

  3. Scrol omlaag met de toets Pijl omlaag van de bedieningselementen op het stuurwiel en markeer Voertuiginformatie

  4. Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen

  5. Scrol omlaag om Dieselemissievloeistof te Selecteren (bij sommige modellen wordt dit weergegeven als Volgende onderhoudsbeurt)

  6. Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen. Vervolgens wordt er weergegeven hoeveel kilometer u nog op de resterende hoeveelheid dieselemissievloeistof kunt rijden.

  *Niet alle auto's kunnen de bovenstaande informatie weergeven. Neem voor meer informatie contact op met uw Land Rover dealer/erkende reparateur.

VRAAG: HOE VAAK MOET IK DIESELEMISSIEVLOEISTOF/ AdBlue® BIJVULLEN?

 •   

  Het gemiddeld dieselemissievloeistof verbruik is 1 liter per 800 km. Niettemin kan het verbruik aanzienlijk variëren afhankelijk van uw rijstijl en de weers- en de wegomstandigheden.

VRAAG: WAT GEBEURT ER ALS DE DIESELEMISSIEVLOEISTOF/ AdBlue® OPRAAKT?

 •   

  Als de dieselemissievloeistof op is, zal het niet meer mogelijk zijn om uw Land Rover te starten nadat u de motor hebt afgezet - dit is conform de eisen van de EU6-emissiewetgeving. Het reservoir moet met minstens 3,6 liter AdBlue® worden gevuld voordat het weer mogelijk is om de auto te starten.

VRAAG: KAN IK DE AdBlue®-TANK ZELF BIJVULLEN?

 •   

  Ja, u kunt non-drip navulflessen met 1,89 l AdBlue® kopen bij uw Land Rover dealer of een erkende reparateur om de tank zelf bij te vullen. Deze flessen zijn speciaal ontworpen voor optimaal gebruiksgemak en voorkomen nadruppelen. Wij raden af het reservoir met een ander soort verpakking bij te vullen.

   

  Vul het dieselemissievloeistofreservoir uitsluitend met DEF die voldoet aan de norm ISO22241-1 of DIN 70070. Afwijkende vloeistoffen kunnen de juiste werking van uw auto in gevaar brengen.

   

  Als er per ongeluk DEF in de brandstoftank van de auto terechtkomt, de motor NIET STARTEN en onmiddellijk contact opnemen met de Land Rover Assistance.

   

  Maak nooit gebruik van AdBlue®-pompen bij tankstations. Daarvan is de circulatiesnelheid te hoog, waardoor het DEF-reservoir van uw auto kan beschadigen.

   

  Raadpleeg uw Instructieboekje voor aanwijzingen omtrent het bijvullen van het DEF-reservoir.

VRAAG: IS DIESELEMISSIEVLOEISTOF/ AdBlue® EEN GEVAARLIJKE STOF?

 •   

  Hoewel dieselemissievloeistof geen gevaarlijks stof is, dient u het advies op de verpakking in acht te nemen en medische hulp in te schakelen als de vloeistof met uw huid in aanraking komt of als deze per ongeluk wordt doorgeslikt. Als de dieselemissievloeistof in contact komt met de lak van uw Land Rover, kunt u de desbetreffende plek eenvoudig schoonvegen en met zeepsop afspoelen. Dieselemissievloeistof kan wel vlekken op bekleding en kledingstukken veroorzaken. Als er dieselemissievloeistof is gemorst, op bekledingen/of kledingstukken, verwijder deze dan met koud water en een vochtige doek.

VRAAG: HOE MOET IK DIESELEMISSIEVLOEISTOF/ AdBlue® BEWAREN?

 •   

  Bewaar DEF altijd in de originele verpakking, en neem de op de fles vermelde bewaar- en gebruiksvoorschriften van de fabrikant in acht. DEF mag nooit in de wagen worden bewaard.

WAT IS EURO 6?

Euro 6 is een deel van de Europese wetgeving die erop is gericht auto's milieuvriendelijker te maken door de uitlaatemissies terug te dringen. Deze wetgeving legt beperkingen op aan de hoeveelheid stikstofoxiden (NOx) en koolwaterstoffen die een voertuig voor de openbare weg per kilometer mag uitstoten.

Voor benzine- en dieselauto's gelden onder de nieuwe Euro 6-wetgeving verschillende grenswaarden. Voor dieselauto's is de toegestane NOx-emissie verlaagd tot 80 mg/km (voorheen 180 mg/km), terwijl de toegestane emissie van koolwaterstoffen is verlaagd naar 170 mg/km (voorheen 230 mg/km). Voor benzineauto's is de toegestane NOx-emissie verlaagd tot 60 mg/km, terwijl de toegestane emissie van koolwaterstoffen wordt gehandhaafd op 100 mg/km.

Evenals alle andere autofabrikanten is Land Rover wettelijk verplicht om per de volgende data aan de nieuwe regelgeving te voldoen:

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle nieuw geïntroduceerde auto's aan de Euro 6-normen voldoen. Dit betreft modellen die nieuw op de markt zijn verschenen, zoals de Discovery Sport. Auto's die al eerder op de markt waren, moesten met ingang van 1 september 2015 aan de Euro 6-norm voldoen, echter is hierop een uitzondering van toepassing:

Afzonderlijk te koop staande nieuwe auto's die voor 1 juni 2015 door de fabrikant zijn geproduceerd en gedistribueerd, mogen nog tot 1 september 2016 worden verkocht. In dergelijke gevallen dient de fabrikant echter wel dispensatie aan te vragen.

Raadpleeg voor meer informatie over dieselemissievloeistof uw dealer of het Instructieboekje.

*Zodra het AdBlue® te laag wordt, verschijnt er een melding in het informatiedisplay. Vul het AdBlue®-reservoir zo snel mogelijk bij. U kunt een Land Rover dealer/erkende reparateur vragen het AdBlue®-reservoir volledig te vullen.

Zo nodig kan het AdBlue®-reservoir worden bijgevuld met behulp van non-drip navulflessen, verkrijgbaar bij de Land Rover dealer/erkende reparateur. Het gemiddeld AdBlue®-verbruik is 1 liter per 800 km. Niettemin kan het verbruik aanzienlijk variëren afhankelijk van uw rijstijl en de weers- en de wegomstandigheden.

 

 

AdBlue® is een geregistreerde merknaam van Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)